Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorgzame buurten onmisbaar voor toekomstbestendige ouderenzorg

Gepubliceerd op: 16-05-2023

In de bundel ‘Zorgzame buurten’ van Vilans, Movisie en NLZVE (Nederland Zorgt Voor Elkaar) zijn vijftien inspirerende voorbeelden verzameld van zorgzame gemeenschappen. Het gaat om burgerinitiatieven en andere initiatieven die de domeinen welzijn, zorg en wonen verbinden. In de bundel is gekeken naar de werkzame elementen van een ‘zorgzame buurt’ zoals bijvoorbeeld de samenstelling van de mensen die er wonen, maar ook naar belemmeringen zoals de financiering van de verschillende domeinen.

Uit de bundel blijkt bijvoorbeeld het belang van een heterogene populatie voor een buurt die voor elkaar zorg draagt. Jongeren en ouderen, ouderen zonder hulpvragen en ouderen met hulpvragen, hoogopgeleiden en praktisch opgeleiden. Professionele zorg wordt geleverd als die nodig is, maar het vertrekpunt zijn burgers, hoe ze wonen en leven. De kracht van iedereen wordt zoveel mogelijk benut en mensen helpen elkaar waar het kan.

Download bundel Zorgzame buurten

Voorbeelden van zorgzame gemeenschappen

‘In alle beschreven initiatieven zien we hoe mensen – soms vanuit een verbazingwekkende veerkracht – verantwoordelijkheid nemen om de verbinding naar de ander te leggen en daarmee menswaardig samenleven mogelijk maken. Er wordt beleidsmatig veel verwacht van dergelijke sociale initiatieven. Die zouden deels de stijgende zorgvraag moeten gaan opvangen. Maar die beweging van zorg naar community care gaat niet vanzelf. We zullen lokale initiatieven, waarvan we weten dat die goed werken, veel meer moeten helpen opschalen en belemmeringen daarvoor moeten wegnemen.’

In de bundel staan o.a. de volgende initiatieven beschreven, die eerder ook op onze website onder de aandacht gebracht werden:

De publicatie is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Vilans, Movisie en NLZVE (Nederland Zorgt Voor Elkaar).

Meer weten

Deel deze pagina via: