Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorginstellingen moeten inzet vrijwilligers aanpassen op waarden van jongeren

Gepubliceerd op: 26-07-2023

Onderzoeksbureau Motivaction vroeg Nederlanders of zij zich wel eens onbetaald inzetten (voor een zorginstelling, sportvereniging, school of eigen buurt). Hierop reageerde 50% met ja en maar liefst 60% gaf aan dat in de toekomst te willen. Hiervan zou 20% zich graag inzetten voor de zorg. Maar wat is het effect van vergrijzing op de beschikbaarheid van vrijwilligers?

Mensen lijken zich graag als vrijwilliger in te zetten voor zaken die zij belangrijk vinden (zoals zorg). Maar zij zien die activiteiten liever als een meer vrijblijvende manier om je als onbetaalde kracht nuttig te maken dan als vrijwilligerswerk dat als zwaarder en minder vrijblijvend wordt ervaren. Als belangrijkste redenen voor mensen om vrijwilliger te zijn, noemen zij solidariteit, anderen helpen en een steentje bijdragen aan belangrijke maatschappelijke zaken.

Ook in de toekomst genoeg vrijwilligers?

Als het gaat over toekomstbestendige ouderenzorg, komt de vergrijzing al snel ter sprake. Van de ene kant zal de vraag naar zorg toenemen, terwijl het moeilijker zal zijn hiervoor voldoende medewerkers te vinden, waardoor de rol van mantelzorgers en vrijwilligers groter zal worden. Ondanks de hoge bereidheid van Nederlanders nu om zich in te zetten als vrijwilligers, is de beschikbaarheid van voldoende helpende handen in de ouderenzorg in de toekomst niet zeker.

De waarden die mensen noemen als reden om zich vrijwillig in te zetten, gelden namelijk vooral voor de oudere generaties en veel minder voor jongere generaties. Als organisaties zich niet aanpassen, zal de vergrijzing ook tot minder vrijwilligers leiden. In 2023 deed (volgens een onderzoek van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)) 30% van de Nederlanders werk als vrijwilliger. In 2016 was dit volgens hetzelfde onderzoek nog 37%.

WIFA-model: gelijkwaardig samenwerken met vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor hulpvragers én mantelzorgers. Een goede samenwerking tussen zorgmedewerkers en vrijwilligers is daarom essentieel. Hiervoor zijn heldere afspraken, informatie-uitwisseling en waardering voor elkaars werk essentieel. In het WIFA-model komen al deze aspecten aan bod.

WIFA staat voor:

  • Waarderen
  • Informeren
  • Faciliteren
  • Afstemmen

Lees in deze WIFA tool van Zorg voor Beter meer over WIFA en hoe je dit in je werk kan toepassen.

Werk vrijwilligers anders inrichten

Waar oudere generaties zich vooral vanuit plichtsbesef inzetten als vrijwilliger, blijken de drijfveren onder jongere generaties individualistischer te zijn. Waarden als idealisme, zelfontplooiing, ontdekken en beleven zullen in de toekomst belangrijkere drijfveren zijn voor mensen om zich als vrijwilliger in te zetten.

Dit betekent dat organisaties het werk van vrijwilligers anders moeten gaan inrichten, willen zij ook in de toekomst voldoende mensen kunnen vinden. Jongere vrijwilligers zien graag meer erkenning en waardering komt voor hun bijdrage. Daarnaast zou men graag zien dat er meer aandacht is voor (persoonlijke) begeleiding, geven van feedback op functioneren, persoonlijke ontwikkeling en het leren van nieuwe vaardigheden.

Bron: Vrijwilligerswerk.nl

Lees meer

Deel deze pagina via: