Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorgbalans: ‘Verpleegzorg thuis wordt nieuwe standaard’

Gepubliceerd op: 28-11-2022

We willen laten zien dat het anders kán. Zorgbalans en Zorgkantoor Zilveren Kruis tekenden in het bijzijn van minister Conny Helder (Langdurige Zorg) voor een strategisch partnerschap met de ambitie: verpleegzorg thuis als nieuwe standaard. Concreet betekent dit dat meer mensen met een Wlz-indicatie in Kennemerland verpleegzorg in de vorm van een volledig pakket thuis (VPT) in hun eigen huis zullen ontvangen. Zorgmedewerkers betrekken daarbij nadrukkelijk het netwerk van de cliënt betrekken en gebruik maken van digitale middelen. Dit sluit naadloos aan bij de doelstellingen van het nieuwe WOZO-programma.

Verpleegzorg thuis is de zorg van de toekomst volgens het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). De centrale uitgangspunten van dit programma zijn: Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. 

Verpleegzorg thuis

Zorgbalans werkt al een aantal jaar volgens dit principe met haar ‘Prettig Thuis Teams’. Deze teams bieden verpleegzorg in de woning van de cliënt. Zorgkantoor Zilveren Kruis en Zorgbalans willen door het aangaan van een strategisch partnerschap deze dienstverlening verder doorontwikkelen en stimuleren. Daarnaast delen zij actief de kennis en ervaringen met andere organisaties om deze transitie breder te stimuleren. Zorgbalans werkt actief aan het initiëren van nieuwe werkwijzen, innovaties en zorgconcepten en Zorgkantoor Zilveren Kruis benut haar mogelijkheden om deze ontwikkelingen te stimuleren en faciliteren.

‘Zorgbalans wil door anders te werken, met dezelfde professionals meer Wlz-cliënten thuis helpen.’

Marti Paardekooper, directeur Zorginkoop Langdurige Zorg bij Zorgkantoor Zilveren Kruis

Marti: ‘Zorgbalans doet dit waardegedreven vanuit de cliënt en samen met diens netwerk en omgeving en met behulp van digitale mogelijkheden. Een cruciale beweging om de zorg toegankelijk te houden en geen ouderen tussen wal en schip te laten belanden. Ook draagt Zorgbalans bij door te laten zien dat met deze beweging de zorgkosten per cliënt naar beneden gaan.’

Digitale oplossingen

De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen. Deze vragen om een maatschappelijk antwoord in het organiseren van welzijn en zorg in de wijk en er zal een (nog) groter beroep op het – krimpende – netwerk en op informele zorg rond de oudere worden gedaan. Hierbij is de inzet van digitale oplossingen het nieuwe normaal.

Tamara Pieterse, bestuurder Zorgbalans: ‘Samen staan we voor de opgave om ondersteuning en zorg beschikbaar te houden voor wie dat nodig heeft. Anders werken en meer digitale oplossingen zijn onderdeel van het nieuwe normaal én we moeten in Nederland met elkaar kijken hoe we de zorg anders kunnen inrichten. Tegelijkertijd blijven waardig oud worden, betekenisvol blijven en waardig afscheid nemen belangrijke hoofdthema’s in de ouderenzorg.’

Meer weten

Verpleegzorg in zelfstandige woongemeenschap

Ook Zorgkantoor CZ en De Zorgboog werken samen om de beweging van ‘zo lang mogelijk thuis’ te realiseren. In de Woongemeenschap Zonnetij kunnen bewoners verpleegzorg ontvangen in de vorm van volledig pakket thuis (VPT) of modulair pakket thuis (MPT). Lees meer in het artikel: Verpleeghuiszorg thuis in zelfstandige woongemeenschap

Bron

Zorgbalans

Deel deze pagina via: