Naar hoofdinhoud Naar footer

Programma Wonen en zorg voor ouderen: passende woonruimte en leefomgeving

Gepubliceerd op: 25-11-2022

Met het nieuwe programma Wonen en zorg voor ouderen van de ministers De Jonge (Volkshuisvesting) en Helder (Langdurige Zorg) wordt ingezet op het beschikbaar maken van meer woningen die aansluiten bij de wensen van ouderen. Het programma is onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda en is tevens de invulling van actielijn 4 uit het programma WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen). In totaal worden tot 2030 290.000 woningen specifiek voor ouderen gebouwd. Het gaat daarbij om nultredenwoningen (170.000), geclusterde woonvormen zoals hofjes ter bevordering van het sociaal contact (80.0000) en geclusterde verpleegzorgplekken voor bijvoorbeeld mensen met dementie (40.000).

Geschikte woningen voor ouderen

Het kabinet wil dat ouderen eerder nadenken over het wonen van straks. Naast de bouw van geschikt aanbod zet het kabinet in op het actief informeren van ouderen over de mogelijkheden. Eventuele belemmeringen worden aangepakt. Over de bouw van de woningen worden bouwafspraken gemaakt met provincies, gemeenten en woningcorporaties.

Praktijkvoorbeeld: Op tijd naar levensloopbestendige woning op Goeree Overflakkee

Hans (70) en Krientje (65) dachten op tijd na over hun toekomst. ‘We woonden op Goedereede-Havenhoofd’, zegt Hans. ‘In een eengezinswoning uit 1964. Als we minder mobiel worden, zitten we hier niet goed, bedachten we.’ En ze verhuisden naar een gloednieuwe woning in Ouddorp. ‘Dit zou onze laatste “etappe” moeten zijn. Alles is hier berekend op rolstoelgebruik en het ontvangen van zorg. Een alarmapparaat is zo aan te sluiten, de voorbereidingen zijn al aangebracht. Wat belangrijk is, is dat we niet meer de trap op hoeven.’

Verbetering leefomgeving

Zelfstandig blijven wonen gaat niet alleen om de woning. Het gaat ook om de leefomgeving. Dat betekent dat de wijk toegankelijk is, dat er voorzieningen in de buurt zijn en dat de omgeving uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. In alle gemeenten zullen deze aspecten van de leefomgeving worden meegenomen in de lokale visie op wonen en zorg.

“In hun eigen omgeving blijven mensen vaak actiever en kunnen ze hun eigen gewoontes aanhouden. Daardoor blijven ze vitaler en zelfstandig. Dat is wat we allemaal willen, maar ook wat nodig is om onze zorg toegankelijk te houden. Ik wil mensen aanmoedigen en in staat stellen de stap naar een passende woning op tijd te maken, want op die manier houden zij zelf de regie over hun leven en hun welzijn.”

Minister Helder

WOZO – Actielijn 4

Afgelopen zomer presenteerde minister Helder het nieuwe programma voor de toekomst van de ouderenzorg: Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, kortweg WOZO. De centrale uitgangspunten van dit programma zijn: Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. In het programma zijn 5 actielijnen uitgezet, die samen bijdragen aan de opgave voor een toekomstbestendige ouderenzorg. Actielijn 4 betreft het onderdeel Wonen en Zorg voor ouderen met als doelstelling te komen tot geschikte woningen voor ouderen.

Programma Wonen en zorg voor ouderen

Deel deze pagina via: