Naar hoofdinhoud Naar footer

8,9 Miljoen euro beschikbaar voor nieuwe experimenten domeinoverstijgend samenwerken

Gepubliceerd op: 07-03-2023

Na de positieve evaluatie van drie experimenten met domeinoverstijgend samenwerken (DOS) in de gemeenten Dongen, Ede en Hoogeveen, wordt met de Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS) voor dit jaar 8,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gemeenten die ook willen starten met een experiment op domeinoverstijgend samenwerken met zorgverzekeraars en zorgkantoren. Domeinoverstijgend samenwerken leidt tot betere zorg thuis, waardoor zorg in verpleeghuizen en andere zorginstellingen kan worden uitgesteld of voorkomen.

Domeinoverstijgend samenwerken ondersteunt het beleid van langer thuis wonen en het beperken van Wlz-instroom. Dit blijkt uit de drie eerder gestarte experimenten:

Aanvragen specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken

De specifieke uitkering verlengt de bijdrage die in 2021 is gegeven aan de drie pilotgemeenten voor experimenten waarbij een centraal persoon voor een cliënt zoekt naar informele en formele oplossingen uit verschillende zorgdomeinen. Nu kunnen ook andere gemeenten de specifieke uitkering aanvragen voor een bijdrage in de (meer)kosten van vergelijkbare experimenten of alternatieve initiatieven.

Voor gemeenten die willen starten met een experiment is in 2023 in totaal 8,9 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast zijn in 2023 vaste bedragen beschikbaar voor de drie pilotgemeenten die al bezig zijn, zodat zij hun experimenten kunnen voortzetten.

Gemeenten die willen starten met een experiment moeten bij hun aanvraag een businesscase aanleveren en een advies van het betreffende zorgkantoor. Daaruit moet blijken dat het experiment bijdraagt aan het verminderen van de kosten in de Wlz en dat de totale kosten (in diverse domeinen) niet hoger zijn dan de baten.

Aan de slag met domeinoverstijgend samenwerken

De zorg inrichten over verschillende domeinen heen, zonder rekening te hoeven houden met schotten in de financiering. Vanuit Waardigheid en trots zijn de drie experimenten begeleid en de geleerde lessen zijn gebundeld in de ‘Wegwijzer: aan de slag met domeinoverstijgend samenwerken’ (zie downloads). De wegwijzer legt uit wat de (on)mogelijkheden van de verschillende domeinen zijn, gaat in op netwerkvorming en beschrijft de aanpak en werkwijze in Dongen, Ede en Hollandscheveld. Je vindt er verwijzingen naar meer (achtergrond)informatie en vooral heel veel tips.

Meer weten

Bron

Ministerie van VWS

Downloads

Deel deze pagina via: