Naar hoofdinhoud Naar footer

Evaluatie domeinoverstijgend samenwerken in Dongen, Ede en Hollandscheveld

Zorgen dat kwetsbare ouderen langer het leven kunnen blijven leven zoals ze dat willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat was het streven van experimenten met domeinoverstijgend samenwerken in Dongen, Ede en Hollandscheveld. Uit het evaluatieonderzoek dat Significant uitvoerde in opdracht van het ministerie van VWS, blijkt dat cliënten, naasten en medewerkers de werkwijze als positief ervaren. Daarnaast draagt de werkwijze bij aan een grotere maatschappelijke doelmatigheid en effectiviteit. Uit 40 mini-businesscases blijkt dat domeinoverstijgend samenwerken leidt tot meer doelmatige zorg, vanwege de besparingen die in de Wlz worden gerealiseerd. Zelfs na compensatie van meerkosten in de Wmo en Zvw.

Kamerbrief en onderzoeksrapport domeinoverstijgend samenwerken

Minister De Jonge heeft op 26 februari 2021 een brief over de stand van zaken van domeinoverstijgend samenwerken aangeboden aan de Tweede Kamer, samen met het onderzoeksrapport.

Naasten en cliënten: ontlast en gehoord

Als we inzoomen op de ervaring van cliënten en naasten, dan blijkt uit het rapport dat zij zich ontlast en gehoord voelen. Doordat zij één contactpersoon, de arrangeur, als aanspreekpunt hebben. Ze kunnen erop vertrouwen dat de zorg  geregeld wordt. Het langer thuis kunnen wonen, in combinatie met de positieve ervaringen met de arrangeur en de werkwijze van domeinoverstijgend samenwerken, dragen naar verwachting van naasten en arrangeurs bij aan de kwaliteit van leven van de cliënt.

Experimenten in Dongen, Ede en Hollandscheveld

De drie experimenten zijn geïnitieerd door de zorgaanbieders Maria-Oord in Dongen, Opella in Ede en NNCZ  in nauwe samenwerking met de dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt in Hollandscheveld. Zij werken in hun werkgebieden met gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar samen om ervoor te zorgen dat kwetsbare ouderen (en hun naasten) langer op een kwalitatief goede wijze het leven kunnen blijven leven zoals ze dat willen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Samen is gewerkt aan een aanpak die leidt tot betere zorg in de thuisomgeving voor kwetsbare ouderen, waardoor een intramurale opname is voorkomen of is uitgesteld. Door deze samenwerking kunnen deze partijen ook crisissituaties voorkomen.

Eén arrangeur zorg en welzijn

De drie experimenten zijn in 2015 in het kader van het programma Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen gestart binnen het thema ‘domeinoverstijgend samenwerken’ om de kwaliteit van de verpleegzorg te verbeteren. René van het Erve, themacoördinator Domeinoverstijgende Samenwerking van Waardigheid en trots: ‘Het unieke hieraan is dat we binnen het kader van deze experimenten enige ruimte kregen van het ministerie van VWS om soepeler met de wettelijke grenzen tussen de zorgdomeinen om te gaan.’

Elk deelexperiment kent zijn eigen dynamiek en context maar de kern van de aanpak is gelijk. Er wordt voorzien in een persoon die samen met kwetsbare ouderen en hun naasten zorg én welzijn arrangeert. Die persoon maakt daarbij volop gebruik van de mogelijkheden die de omgeving biedt. De buren, het buurthuis, beschikbare vrijwilligers etc. En hij heeft doorzettingskracht zodat benodigde formele ondersteuning en zorg snel is geregeld.

Interviewserie en online bijeenkomst domeinoverstijgend samenwerken

In onderstaande interviewserie gaan we nader in op de opzet en de resultaten van de drie experimenten:

Wetsvoorstel in consultatie

De experimenten zijn van de grond gekomen dankzij veel inzet en energie van de betrokken partijen en een sterke wil om de situatie van kwetsbare ouderen echt te verbeteren. De drie regio’s waar is geëxperimenteerd, willen hun aanpak voortzetten. Minister De Jonge van VWS kondigt aan een wetvoorstel in consultatie te brengen, dat voorziet in de mogelijkheid dat Wlz-uitvoerders samen met andere inkopende partijen financiële afspraken maken over preventieve maatregelen of activiteiten.

Betrokken partijen bij de experimenten

Domeinoverstijgende samenwerking Dongen

 • Maria-Oord
 • Gemeente Dongen
 • VGZ

Domeinoverstijgende samenwerking Ede

 • Opella
 • Gemeente Ede
 • Menzis

Domeinoverstijgende samenwerking Hollandscheveld

 • NNCZ
 • Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt
 • Gemeente Hoogeveen
 • Buurtzorg
 • Icare
 • Beter Thuis Wonen
 • Zilveren Kruis

Het ministerie van VWS heeft de aanpak gefaciliteerd in de vorm van projectondersteuning en een evaluatie van het proces en de resultaten.

Meer weten

Downloads:

Lees ook:

Deel deze pagina via: