Naar hoofdinhoud Naar footer

Top 10 onderwerpen verpleeghuiszorg 2022

Gepubliceerd op: 14-12-2022

Laatst bijgewerkt op: 25-05-2023

Welke onderwerpen speelden het meest in de verpleeghuiszorg? Opvallend veel aandacht ging uit naar methodisch werken en werkplezier, eten en drinken bij dementie en naar structureel veilig en schoon werken. Bekijk de volledige top 10 meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar.

1. Kennisdossier methodisch werken

Methodisch werken is een hulpmiddel om goede zorg te kunnen leveren en draagt bij aan werkplezier. Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat methodisch werken in de verpleeghuizen beter landt?

2. Tips om mensen met dementie genoeg te laten eten en drinken

De meeste mensen met dementie proeven en ruiken minder goed. Daarom is eten en drinken niet altijd eenvoudig. Ook zelfstandig eten wordt steeds lastiger en afleiding ligt op de loer. Hoe zorg je ervoor dat jouw bewoners met dementie toch genoeg eten en drinken?

3. Het sociale netwerk in kaart met een ecogram

Het ecogram brengt de omvang en de kwaliteit van het sociale netwerk van de cliënt in beeld. Het biedt in één oogopslag een overzicht van belangrijke sociale contacten uit verschillende leefgebieden en maakt op die manier (potentiële) hulpbronnen zichtbaar. Het betrekt familieleden en ook vrienden en kennissen en contacten met vrijwilligers en professionele zorg- en dienstverleners.

4. Alles over kwaliteitsverpleegkundigen ouderenzorg

Kwaliteitsverpleegkundigen ouderenzorg vervullen een veelzijdige rol in het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen het verpleeghuis. Lees praktijkvoorbeelden over de verschillende manieren waarop organisaties deze rol en taken vormgeven.

5. Dagbesteding: voorbeelden van georganiseerde activiteiten

Dat georganiseerde activiteiten belangrijk zijn voor het welzijn van de bewoner is niks nieuws. Maar hoe organiseer je zo’n activiteit? En welke activiteiten passen bij jouw verpleeghuis en bewoners?

6. Reablement maakt langer zelfstandig thuis wonen mogelijk

Zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen is een diepe wens van veel ouderen. ‘Reablement’ draagt daaraan bij, laat een pilot-onderzoek zien van zorgorganisatie Mijzo. Annet Boekelman: ‘Reablement kan de zorg en het leven van ouderen fundamenteel veranderen.’

7. Samen werken aan infectiepreventie

Hoe zorg je ervoor dat schoon en veilig werken structureel onderdeel is van het dagelijks werk? Van zorgprofessionals, maar ook van collega’s in andere disciplines. Hier kunnen verpleeghuizen ondersteuning bij krijgen vanuit het project ‘Samen werken aan infectiepreventie’.

8. Praktijkervaringen technologische toepassingen

Het aanbod en gebruik van technologische toepassingen in de langdurige zorg neemt enorm toe. Daarom bieden we zorgaanbieders beter inzicht in de nuttige toepassing van bestaande technologieën. Verschillende verpleeghuislocaties delen in deze inventarisatie hun ervaringen en aandachtspunten bij de implementatie en gebruik van zorgtechnologie.

9. Praatplaat gelijkwaardig samenwerken in het team

Binnen een team is iedereen gelijkwaardig, maar iedereen is wel anders. Hoe ga je om met verschillen in ervaring, positie of bekwaamheden binnen het team en hoe kun je ondanks die verschillen toch fijn samenwerken? Daarover gaat de praatplaat ‘Gelijkwaardig maar niet gelijk’ – als aanknopingspunt voor een gesprek over gelijkwaardig samenwerken binnen het team.

10. Omslag voor ouderenzorg: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan

Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan, dat is de nieuwe norm die het ministerie van VWS stelt voor de toekomst van de ouderenzorg. In het op 4 juli gelanceerde programma WOZO passen ondersteuning en zorg zich aan aan de veranderde voorkeuren van ouderen. Waarmee WOZO financiële en personele houdbaarheid bevordert. ‘Die omslag zal niet gemakkelijk zijn, maar ik zie nu al heel goede voorbeelden’, zegt minister Conny Helder op het Waardigheid en trots-congres, waar ze zich rechtstreeks richt tot medewerkers in de verpleeghuiszorg.

Deel deze pagina via: