Naar hoofdinhoud Naar footer

SPOT ON: Samenwerken aan strategische personeelsplanning

Gepubliceerd op: 13-12-2022

Het rooster rondkrijgen, kwaliteit van zorg blijven leveren en werkplezier houden lijkt op dit moment een haast onmogelijke opgave. Het vraagt hoofdbrekens en kunst en vliegwerk van vele mensen in de organisatie. Een blik mensen opentrekken is geen optie. Radicaal anders gaan werken vraagt een langere adem en levert morgen nog niks op. Wat kan dan wel? Helaas, ook wij hebben geen toverstokje om de problemen op te lossen. Wat we wel hebben zijn handvatten vanuit strategische personeelsplanning om zicht te krijgen op dit complexe vraagstuk en stappen die je met elkaar kunt zetten. Tijdens de SPOT ON-week ‘Samenwerken aan strategische personeelsplanning’ van 23 t/m 27 januari 2023 delen we die met jou!

Wat kun je in deze week verwachten rondom het thema personeelsplanning?

Praktijkervaringen Zorgwaard

Locatiemanagers Eric Elties en Reesie Peeters van ZorgWaard delen hun praktijkervaring met het werken met een strategische personeelsplanning. Ze delen hun aanpak en tips met extra aandacht voor de vraag: hoe vind je de balans tussen stabiliteit en continuïteit enerzijds en flexibiliteit en aanpassingsvermogen anderzijds in de teams, locaties en op organisatieniveau?

‘Strategische personeelsplanning als middel voor continuïteit’

Handreiking

De handreiking ‘Strategische personeelsplanning als middel voor continuïteit’ ondersteunt het denken en praten over een strategische personeelsplanning en het bij elkaar brengen van alle perspectieven om tot creatieve oplossingen en mogelijkheden te komen, om gaten in de roosters in te vullen. Ontdek samen aan welke knoppen je kunt draaien en welke ‘smeerolie’ nodig is om de processen gaande te houden. De handreiking is het resultaat van gedeelde tips en ervaringen in interviews, reflectiesessies en kennisbijeenkomsten met diverse betrokkenen uit de ondersteuningstrajecten van Waardigheid en trots op locatie.

Animatievideo ‘Samen draaien aan de juiste knoppen’

In een animatievideo laten we zien hoe je samen met verschillende mensen uit de organisatie aan de juiste knoppen kunt draaien, om te voorkomen dat er te grote gaten in het rooster ontstaan en de kwaliteit en continuïteit in gevaar komen. De video sluit aan op de handreiking en toont hoe de onderdelen ‘formatie in balans’, ‘individu en teams in balans’ en ‘organisatie in balans’ op elkaar inhaken en welke ‘smeerolie’ je kunt gebruiken om deze radartjes soepeler te laten draaien.

YouTube video thumbnail

Kennisdossier strategische personeelsplanning

In het Kennisdossier strategische personeelsplanning vind je praktijkvoorbeelden en tools voor het komen tot en werken met een strategische personeelsplanning. De opbrengsten van de SPOT ON-week worden aan dit kennisdossier toegevoegd.

Deel deze pagina via: