Naar hoofdinhoud Naar footer

Kamerbrief Minister Helder: personeelstekort zorg loopt op, maar maatregelen hebben effect

Gepubliceerd op: 27-03-2023

Volgens de laatste arbeidsmarktprognose zal het tekort aan zorgmedewerkers de komende 10 jaar oplopen tot ruim 155.000, maar dankzij het effect van verschillende beleidsmaatregelen zal het tekort uiteindelijk lager uitkomen. Dat staat in de ‘Kamerbrief over nieuw arbeidsmarktprognose zorg en welzijn‘ die minister Conny Helder (VWS) op 22 maart naar de Tweede Kamer stuurde. De aanpak van die tekorten is volgens Helder een taak van alle betrokkenen: ‘We gaan die uitdaging samen met alle relevante partijen aan.’

Tekorten lopen op, maar beleid heeft effect

De cijfers komen uit de jaarlijkse arbeidsmarktprognose van ABF Research. Zij hebben ook de effecten van twee scenario’s op de arbeidsmarktontwikkeling berekend: het Referentiescenario en het scenario Nieuw beleid. Het Referentiescenario laat een tekort zien van bijna 138.000 mensen in 2031, oplopend tot ruim 155.000 duizend in 2032.

In het scenario Nieuw Beleid, waarin de effecten van een aantal maatregelen uit onder meer het Integraal Zorgakkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Regeerakkoord zijn meegenomen, komt het tekort in 2032 lager uit: bijna 137.000.

Vraag naar personeel groeit

Door het herstel van de vraag naar zorg en het hogere ziekteverzuim na Covid, loopt de vraag naar zorgpersoneel dit jaar op. Dat betekent ook dat het tekort aan mensen in de zorg dit jaar oploopt naar ongeveer 55.000. De verwachting is dat dit cijfer in de jaren daarna hetzelfde zal blijven als de vraag naar zorg weer naar het oude niveau gaat (en de arbeidsmarkt ook niet heel erg verandert).

Na 2026 zal de vraag naar zorg echter weer harder groeien dan de beschikbaarheid van personeel op de arbeidsmarkt. Dan zal dus ook het tekort weer verder oplopen.

Gedeelde opgave

Minister Helder ziet in de taak om deze tekorten aan te pakken een gedeelde taak. ‘We gaan die uitdaging samen met alle relevante partijen in zorg en welzijn, zoals zorgmedewerkers, zorgorganisaties, zorginkopers, opleiders en beroepsorganisaties aan. Hiervoor heeft het kabinet het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) ingericht. De ambitie van het programma is een transitie in gang te zetten om het werk anders te gaan organiseren om zo de toegankelijkheid van zorg en welzijn ook in de toekomst te garanderen. Nog voor de zomer komt de minister met een voortgangsrapportage voor de TAZ.

‘Het doel is ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is voor innovatieve werkvormen en technologie, voor het behoud van medewerkers en voor leren en ontwikkelen, zodat de sector zorg en welzijn een fijne sector is om in te (blijven) werken,’ vervolgt de minister. ‘Centraal in de aanpak staat het perspectief van de zorgmedewerker: wat heeft hij of zij nodig om in de zorg te blijven werken.’

Oplossingen voor de gespannen arbeidsmarkt

De transitie naar een anders ingerichte arbeidsmarkt is al in volle gang. Overal in de zorg zijn betrokken partijen druk bezig met het ontwikkelen van innovatieve ideeën. Eerder besteedden wij al aandacht aan de projecten ‘Laagdrempelige zij-instroom via Zorgstart’ en ‘Lefgozers: succesvol project voor zij-instromers in de ouderenzorg’ om de instroom uit andere vakgebieden van mensen die graag in de zorg zouden willen werken te bevorderen.

Andere voorbeelden van interessante initiatieven op de arbeidsmarkt zijn:

Lees meer:

Deel deze pagina via: