Naar hoofdinhoud Naar footer

Doorbraakmomenten: krijg inzicht in succesvol veranderen

Gepubliceerd op: 18-06-2024

Doorbraakmomenten zijn specifieke momenten waarop een organisatie een doorbraak of een versnelling bereikt in een verandertraject. Doordat we doorbraakmomenten hebben opgehaald in de verpleegzorg, kunnen we daarvan leren voor komende verandertrajecten. Bekijk de doorbraakmomenten en leer mee!

Wij hebben 139 doorbraakmomenten onderzocht bij 62 zorgorganisaties. In de publicatie ‘Doorbraakmomenten: inzicht in succesvol veranderen’ (deze kun je onderaan de pagina downloaden) vind je uitleg met voorbeelden en toepasbare informatie voor jouw organisatie.

Doorbraakmomenten op 4 niveaus

De doorbraakmomenten zijn ingedeeld op het niveau van de organisatie, het team, de zorgprofessional en de innovatie. Een doorbraak kan bewust of onbewust in gang worden gezet en door een interne of externe gebeurtenis. Alleen de doorbraakmomenten die vijf keer of vaker zijn gemeld, zijn opgenomen in de publicatie.

Over het onderzoek naar doorbraakmomenten

Binnen het programma ‘Waardigheid en trots op locatie’, dat liep van 2018 tot en met 2022, hebben we onderzoek gedaan naar doorbraakmomenten in verandertrajecten in de verpleegzorg. Deelnemende organisaties of betrokken externe coaches hebben een vragenlijst ingevuld aan het eind van het verandertraject.

In totaal hebben we met de vragenlijst informatie opgehaald over 139 doorbraakmomenten binnen 62 zorglocaties. De doorbraakmomenten zijn gebundeld naar thema en ingedeeld op verschillende niveaus: organisatie, team, zorgprofessional en de innovatie.

Door dit onderzoek leren we nog beter begrijpen wat verandering in organisaties helpt of juist in de weg staat.

Paulien Vermunt, Onderzoeker

Doorbraakmomenten op niveau van organisatie

Op het niveau van de organisatie hebben deelnemers de meeste doorbraakmomenten (62) gemeld. Het gaat hierbij om de volgende thema’s:

  • introduceren, wijzigen of afschaffen van functies;
  • het inrichten van processen en structuren;
  • het opstellen van een visie of strategie;
  • veranderkundige elementen, zoals het aanstellen van een veranderteam of interne projectleider;
  • komst of vertrek van medewerkers, meestal in middenmanagement of hoger management.

Een voorbeeld van een doorbraakmoment bij een organisatie was een meer gestructureerde manier van werken en overleggen. Dit zorgde voor een open manier van bespreken van de verdeling van taken en de verwachtingen naar elkaar. Zo werd het voor medewerkers inzichtelijk welke taken er bij hun functie hoorden.

Doorbraakmomenten op niveau van team

De doorbraakmomenten op het niveau van het team gingen over teamontwikkeling of teamdynamiek.Zo werd bij een organisatie reflecteren een vast onderdeel van elk gesprek of groepsgesprek. Hierdoor werd het aanspreken van collega’s normaal. Dit vanuit de gedachte dat iedereen wil bijdragen aan dezelfde elementen van goede zorg en ondersteuning voor bewoners.

Doorbraakmomenten op niveau van de zorgprofessional

Op het niveau van de professional gingen de doorbraakmomenten over rol of positionering van medewerkers. Bij een organisatie zorgde een werksessie voor verpleegkundigen en woonzorgbegeleiders ervoor dat zij zich meer bewust werden van hun rol en functie. Het ging dan om coaching in teams, ondersteuning bij vragen uit het team en het terugleggen van taken in het team.

Doorbraakmomenten op het niveau van innovatie

Na het niveau van organisatie, vonden de meeste doorbraakmomenten (41) plaats door de inzet van een innovatie. Zij hadden betrekking op inzicht in kwaliteitsontwikkeling, werken aan kwaliteit, de invoering van een elektronisch cliëntendossier of inzicht in wensen of behoeften van de cliënt.

De meeste doorbraakmomenten in deze categorie ontstonden door verkregen inzicht met audits en scans. Hierdoor werden de verbeterpunten in kwaliteit duidelijk. Ook droegen de resultaten uit audits en scans bij aan het bespreekbaar maken, bewustwording, urgentiebesef en eigenaarschap bij medewerkers. Zo bood de zelfscan van Waardigheid en trots op locatie bij een organisatie inzicht in hoe locaties ervoor stonden op de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Op basis hiervan kon per locatie en voor de organisatie als geheel een passend kwaliteitsverbeterplan worden opgesteld.

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan