Naar hoofdinhoud Naar footer

Werkplezier enquête FWG: aandacht van collega’s is voor zorgmedewerkers het belangrijkst

Gepubliceerd op: 02-03-2023

Voor de ‘Dag van het werkplezier in de zorg’ onderzocht onderzoeks- en adviesbureau FWG het belang van persoonlijke aandacht voor het werkplezier van zorgmedewerkers. Persoonlijke aandacht van collega’s bleek onder de 400 deelnemers aan de enquête belangrijker dan aandacht van leidinggevenden, directie of zelfs aandacht geven aan jezelf. Meer dan de helft van deelnemers noemde aandacht van directe collega’s het belangrijkst. Voldoening uit je werk halen, is voor zorgmedewerkers nog wel steeds de allerbelangrijkste bron van werkplezier.

Aandacht van collega’s voorop

Op de vraag hoe belangrijk aandacht van directe collega’s is voor het werkplezier, scoorden de zorgmedewerkers in de enquête een 8-, waarmee die aandacht ruimschoots het hoogste scoorde. Persoonlijke aandacht voor jezelf kreeg een 7, op de voet gevolgd door aandacht van leidinggevenden (7-). Persoonlijke aandacht van de directie of bestuur was duidelijk minder belangrijk voor deze zorgmedewerkers: 5+.

Hoeveel aandacht krijg je als zorgmedewerker van je collega’s?

Als persoonlijke aandacht van je collega’s zo belangrijk is, hoe is het dan gesteld met de kwaliteit van die aandacht? In alle sectoren beoordeelden de zorgmedewerkers die met een dikke voldoende. Zorgmedewerkers in de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) waarderen de aandacht van hun collega’s met een hele ruime 7, wat wel iets lager was dan het cijfer in andere zorgsectoren.

Rapport FWG bevestigt het belang van samenwerken

Het rapport van FWG sluit aan op de bevindingen die voortkwamen uit een onderzoek dat Waardigheid en trots uitvoerde onder 500 verpleeghuislocaties. Een goede samenwerking bleek door de bijdrage aan het werkplezier een goede voorspeller te zijn van het verloop en ziekteverzuim. Aandacht voor medewerkers onder elkaar en voor het werkplezier is dus zeker op deze extreem krappe arbeidsmarkt iets waar elke zorgorganisatie in zou moeten investeren.

In het rapport Aandacht voor kwaliteit uit 2021 kwam ook naar voren dat in organisaties die het niet lukte om de kwaliteit van zorg op orde te krijgen, een open en veilige teamcultuur ontbrak. Download het rapport Aandacht voor kwaliteit onderaan deze pagina. 

Persoonlijke aandacht (voor elkaar) zorgt dus voor:

  • Meer werkplezier
  • Meer personeel vasthouden
  • Meer kwaliteit van zorg

Rol van de leidinggevende

We weten dat het contact tussen leidinggevenden en medewerkers een grote invloed heeft op verzuim en het verloop van personeel. Dat zorgmedewerkers aangeven dat aandacht van de leidinggevende minder invloed heeft op het werkplezier dan die van collega’s is dan ook opvallend.

Uit de enquête kwam wel een belangrijk verschil naar voren in de waardering van de aandacht van leidinggevenden door jongere en oudere zorgmedewerkers. Zorgmedewerkers die 45 jaar of jonger zijn, geven een 7,5 voor de aandacht die zij van de leidinggevende krijgen. Bij zorgmedewerkers boven de 45 is dat een 7.

Meer weten

Bron

FWG

Downloads

Deel deze pagina via: