Resultaten voor de tag: zorginkoop

Afbeelding bij 'Zorgkantoren steunen zorgverleners voor veilige en tijdige zorg in coronacrisis'

Zorgkantoren steunen zorgverleners voor veilige en tijdige zorg in coronacrisis

23 maart 2020 - Zorgverzekeraars en zorgkantoren nemen maatregelen om zorgverleners te ondersteunen bij het doorstaan van de coronacrisis.

Afbeelding bij 'De Jonge: (bouw)opgave verpleeghuiszorg vraagt om slimme oplossingen'

De Jonge: (bouw)opgave verpleeghuiszorg vraagt om slimme oplossingen

20 december 2019 - Vandaag heeft minister Hugo de Jonge het TNO-rapport 'Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg' aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit het rapport blijkt dat het gaat om een verdubbeling van de behoefte aan verpleeghuiszorg tot 2040.

Afbeelding bij 'Cliëntenraad krijgt instemmingsrecht op kwaliteitsplan'

Cliëntenraad krijgt instemmingsrecht op kwaliteitsplan

29 november 2019 - Binnen de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is afgesproken dat cliëntenraden instemmingsrecht krijgen op de kwaliteitsplannen van verpleeghuizen.

Afbeelding bij 'Acties aanpak wachtlijsten verpleeghuiszorg'

Acties aanpak wachtlijsten verpleeghuiszorg

1 november 2019 - De wachtlijsten voor verpleeghuiszorg zijn het afgelopen jaar toegenomen, zo constateert minister De Jonge. Zijn aanpak bestaat onder andere uit extra financiële middelen, financiële zekerheid, inzicht in wachtlijsten en aanpak van het personeelstekort.

Afbeelding bij 'Praktijkgerichte opleiding zorgkantoren ‘inkopen op kwaliteit’ gesta..'

Praktijkgerichte opleiding zorgkantoren ‘inkopen op kwaliteit’ gestart

1 oktober 2019 - Zorgkantoren hebben de opdracht om via de zorginkoop te sturen op kwaliteit, in dialoog met zorgaanbieders en cliënten(raden). Om hieraan invulling te geven is een praktijkgerichte opleiding ‘Inkopen op kwaliteit in de langdurige zorg' opgezet.