Resultaten voor de tag: meten en monitoren

Afbeelding bij 'Project datagedreven werken: resultaten nulmeting zijn bekend'

Project datagedreven werken: resultaten nulmeting zijn bekend

17 oktober 2022 - Data beter gebruiken om zorg en welzijn efficiënter in te richten? Lees over het landelijk project ‘Samen Datagedreven werken in zorg en welzijn’.

Afbeelding bij 'Implementatie van leren en verbeteren bij verpleeghuislocaties'

Implementatie van leren en verbeteren bij verpleeghuislocaties

10 mei 2022 - De ervaringen van zes verpleeghuizen met de implementatie van leren en verbeteren zijn in kaart gebracht en vertaald naar acht stappen.

Afbeelding bij 'Plan, Do, Check, Act: Insula Dei maakt de cirkels rond'

Plan, Do, Check, Act: Insula Dei maakt de cirkels rond

31 januari 2022 - Insula Dei merkte dat de uitkomsten van audits vaak niet opgepakt werden. Hoe zorg je er nou voor dat deze bevindingen aanleiding vormen voor verbeterslagen? Lees hoe Insula Dei dit heeft opgelost: met het aan elkaar knopen van Plan, Do, Check en Act-cycli.

Afbeelding bij 'Zorggroep Sint Maarten begint de dag met een dagstart'

Zorggroep Sint Maarten begint de dag met een dagstart

5 november 2021 - Bij Zorggroep Sint Maarten openen teams de dag met een dagstart. Zo’n overzicht van acties en toekennen van eigenaarschap werkt heel goed. Het brengt verbinding in het team.

Afbeelding bij 'Methodisch werken: A3-plan verbinden aan implementatie en monitoring'

Methodisch werken: A3-plan verbinden aan implementatie en monitoring

4 oktober 2021 - In deze tool worden voorbeeldmaterialen aangeboden om methodisch te werken volgens een A3-plan, implementatie en monitoring.