Resultaten voor de tag: meten en monitoren

Afbeelding bij 'Ervaringen Centraal: ervaringen delen en gebruiken verbetert de zorg voor bewone..'

Ervaringen Centraal: ervaringen delen en gebruiken verbetert de zorg voor bewoners

9 maart 2023 - Leyden Academy ontwikkelde samen met Respect en ZZG Zorggroep de methode Ervaringen Centraal om die ervaringen te verzamelen, bundelen en delen zodat ze kunnen worden gebruikt om de zorg voor de bewoner helemaal op de persoon af te stemmen.

Afbeelding bij 'Project datagedreven werken: resultaten nulmeting zijn bekend'

Project datagedreven werken: resultaten nulmeting zijn bekend

17 oktober 2022 - Data beter gebruiken om zorg en welzijn efficiënter in te richten? Lees over het landelijk project ‘Samen Datagedreven werken in zorg en welzijn’.

Afbeelding bij 'Implementatie van leren en verbeteren bij verpleeghuislocaties'

Implementatie van leren en verbeteren bij verpleeghuislocaties

10 mei 2022 - De ervaringen van zes verpleeghuizen met de implementatie van leren en verbeteren zijn in kaart gebracht en vertaald naar acht stappen.

Afbeelding bij 'Plan, Do, Check, Act: Insula Dei maakt de cirkels rond'

Plan, Do, Check, Act: Insula Dei maakt de cirkels rond

31 januari 2022 - Insula Dei merkte dat de uitkomsten van audits vaak niet opgepakt werden. Hoe zorg je er nou voor dat deze bevindingen aanleiding vormen voor verbeterslagen? Lees hoe Insula Dei dit heeft opgelost: met het aan elkaar knopen van Plan, Do, Check en Act-cycli.

Afbeelding bij 'Zorggroep Sint Maarten begint de dag met een dagstart'

Zorggroep Sint Maarten begint de dag met een dagstart

5 november 2021 - Bij Zorggroep Sint Maarten openen teams de dag met een dagstart. Zo’n overzicht van acties en toekennen van eigenaarschap werkt heel goed. Het brengt verbinding in het team.