Resultaten voor de tag: Kleinschalig wonen

Afbeelding bij 'Beschikbaarheid van huisartsenzorg raakt kleinschalige ouderenzorg: ‘moet ..'

Beschikbaarheid van huisartsenzorg raakt kleinschalige ouderenzorg: ‘moet nu iets gebeuren’

8 augustus 2023 - De beschikbaarheid van huisartsenzorg in de ouderzorg belemmert kleinschalige woonvormen. Dagelijks Leven ziet dat er nu iets moet gebeuren.

Afbeelding bij 'Wegwijzer langdurende zorg thuis'

Wegwijzer langdurende zorg thuis

3 juli 2023 - De wegwijzer langdurende zorg thuis biedt inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen leveringsvormen voor langdurende zorg thuis. Zoals rondom toegang tot de zorg, woonsituatie, wie levert de zorg, welzijn, toezicht en medische verantwoordelijkheid.

Afbeelding bij 'Woonzorg Crataegus: kleinschalig wonen met zorg – ongeacht welk zorgdomein'

Woonzorg Crataegus: kleinschalig wonen met zorg – ongeacht welk zorgdomein

13 april 2023 - Bij Crataegus Woonzorg wonen ouderen samen met mensen met een verstandelijke beperking en bewoners met GGZ-klachten. Bewoners huren een woning en ontvangen zorg vanuit de Wlz (in de vorm van een VPT), Wmo of Zvw.

thema: Wonen en welzijn (223)

Afbeelding bij 'Programma Wonen en zorg voor ouderen: passende woonruimte en leefomgeving'

Programma Wonen en zorg voor ouderen: passende woonruimte en leefomgeving

25 november 2022 - Met het nieuwe programma Wonen en zorg voor ouderen wordt ingezet op het beschikbaar maken van 290.000 woningen voor ouderen.

thema: Wonen en welzijn (223)

Afbeelding bij 'Naoberschap in Vledder: wonen, zorg en ondersteuning voor ouderen vanuit burgeri..'

Naoberschap in Vledder: wonen, zorg en ondersteuning voor ouderen vanuit burgerinitiatief

2 augustus 2022 - NNCZ levert zorg in ‘De Borgstee’: een door inwoners gefinancierde woon-zorgvoorziening. Zo ziet toekomstbestendige ouderenzorg eruit in Drenthe.