Netwerkbijeenkomst: Samen naar een andere organisatie van medische zorg en behandeling

22 september 2023
12:00 - 17:00 uur
1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch, Oude Engelenseweg 1, 's-Hertogenbosch
Inschrijven

De zorgvraag groeit en de aanwas van nieuwe artsen stagneert. Het wordt daarom zowel in de ouderen-, gehandicapten-, als huisartsenzorg steeds lastiger om voldoende artsen in te zetten op de manier zoals dat nu gebeurt. Dit vraagt om nieuwe manieren voor het organiseren van de medisch-generalistische zorg (MGZ) in Nederland.

Hoe gaan we dit met elkaar regelen? Welke ondersteuning kunnen regio’s verwachten van het programma ‘Medisch-generalistische zorg in de regio’ van Vilans en Erasmus Universiteit? Schrijf u vandaag nog in voor de landelijke netwerkbijeenkomst MGZ op vrijdagmiddag 22 september. Van 12:00 tot 17:00 uur krijgt u in Den Bosch antwoord op deze belangrijke vragen én inspireren we u met interessante voorbeelden van regio’s waar ze op een vernieuwende manier de samenwerking tussen huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen VG hebben ingericht. Tijdens de bijeenkomst is er uiteraard ook ruimte voor netwerken en de gezamenlijke dialoog.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, verpleegkundig specialisten, beleidsmedewerkers en bestuurders in de ouderen- en gehandicaptenzorg die zich zorgen maken over de toekomst van de medisch-generalistische zorg en al dan niet gestart zijn met het ontwikkelen van nieuwe, regionale manieren voor het organiseren van MGZ in Nederland.

Programma van de dag

12:00 – 13:00 uur : Inloop en ontvangst met lunch

13:00 – 14:10 uur : Plenair programma onder leiding van dagvoorzitter Iris Wallenburg

14:10 – 14:40 uur : Korte pauze

14:40 -15:30 uur : Keuze uit vijf parallelle middagsessies met inspirerende praktijkvoorbeelden en casuïstiek rondom de medisch-generalistische zorg in de regio. Begeleid door:

  1. Jacco van Nieuwkoop, manager zorgbeleid ’s Heerenloo (gehandicaptensector)
  2. Lianne van Goch, projectleider gezamenlijke inzet Specialist Ouderengeneeskunde in Zuid-Limburg (ouderenzorg)
  3. Yvonne Kremer, adviseur zorg, kwaliteit en veiligheid bij Frion (gehandicaptensector)
  4. Jaap te Velde, Dokter Drenthe (ouderenzorg)
  5. Madeleine Kardolus, projectleider vereniging gehandicaptenzorg Utrecht (gehandicaptenzorg)

15:30 – 17:00 uur : Netwerkborrel met de kans om inhoudelijk verder te praten over de vijf praktijkvoorbeelden uit de parallelle sessies.

Accreditatie landelijke netwerkbijeenkomst MGZ

Voor de eerste netwerkbijeenkomst rond het programma Medisch-generalistische zorg in de regio van Vilans en Erasmus Universiteit is accreditatie toegekend voor:

  • Verpleegkundig specialisten (3 punten)
  • Specialisten ouderengeneeskunde (2 punten)
  • Artsen VG (2 punten)
  • Huisartsen (2 punten)

Kennisdossier Medisch-generalistische zorg

Er komt meer vraag naar medische zorg, omdat mensen die ouder worden langer zelfstandig wonen. Bovendien hebben zij meer complexe medische vraagstukken. Tegelijkertijd is er krapte op de arbeidsmarkt van alle artsen die medisch-generalistische zorg leveren: van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Om toch voor iedere oudere medisch-generalistische zorg te garanderen, worden van zorgaanbieders acties verwacht om huisartsen én specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen. In het Kennisdossier Medisch-generalistische zorg laten we zien hoe zorgaanbieders dit binnen de regio’s oppakken.

Over het programma Medisch-generalistische zorg in de regio

Het programma MGZ in de regio ondersteunt en stimuleert regionale initiatieven die aan de slag zijn of willen gaan bij het vinden en implementeren van organisatie- en domeinoverstijgende, innovatieve oplossingen door regionale samenwerking. 

We faciliteren versnelling door ondersteuning te bieden op strategische en implementatie-vraagstukken. Samen brengen we in kaart wat nodig is en zetten we de stap voorwaarts bij de toepassing. We faciliteren ook het ‘samen leren’ onder andere door regionale bijeenkomsten en het verzamelen en verspreiden van goede voorbeelden en de Erasmus Universiteit doet (actie)onderzoek onder nationale veld- en systeempartijen ter bevordering van oplossingen. Zo dragen wij bij aan het toekomstbestendig organiseren van medische zorg aan kwetsbare cliënten.

Meer weten?