Hoe herken je de zorgvraag van oudere migranten met dementie?

Geplaatst op: 28 oktober 2019
Laatst gewijzigd op: 28 oktober 2019

In Nederland hebben we een vraaggericht zorgstelsel. Dit betekent dat mensen die zorg nodig hebben hun zorgvraag moeten stellen aan verpleeghuizen, maar ook aan andere zorgverleners. Onder deze cliënten zijn ook oudere migranten met dementie. Zij stellen niet altijd de juiste zorgvraag en krijgen daardoor niet altijd passende zorg en ondersteuning. Het is belangrijk dat zorgprofessionals de zorgvraag van oudere migranten leren herkennen. Maar hoe doe je dat? Pharos ontwikkelde hiervoor een infosheet. 

Onderzoek naar signaleren zorgvraag

Pharos onderzocht of en hoe zorg- en welzijnsprofessionals de juiste zorgvragen signaleren bij niet-westerse migranten met dementie en hun mantelzorgers. Bijna 100 professionals namen deel aan vragenlijstonderzoek waarin gekeken werd naar factoren die invloed hebben op de herkenning van zorgvragen, en hoe professionals met deze factoren omgaan. Jennifer van den Broeke en Anne-Lous Post zetten de belangrijkste bevindingen op een rij.

Moeilijk te begrijpen voor oudere migranten

47% van de bevraagde professionals vindt dat de informatie over dementiezorg en -hulp moeilijk te begrijpen is voor migranten met dementie en hun mantelzorgers. Informatie is er vaak alleen in het Nederlands, zonder filmpjes of plaatjes. Dat maakt het lastig, want pas als je weet wat er nodig en mogelijk is, kun je er als cliënt naar vragen. Daarom is het belangrijk om begrijpelijke informatie over dementiezorg en aanbod beschikbaar te stellen. Deze informatie is nu nog te weinig voorhanden. Professionals hebben moeite om informatie te vinden die aansluit bij de cliënt.

Samenwerken: meer herkenning

Zorgprofessionals die meer samenwerken met andere professionals herkennen meer vragen dan professionals die minder samenwerken met hun collega’s. Professionals houden meer rekening met mogelijke extra zorgvragen van een cliënt als zij algemene kennis en ervaring over werken met migranten met dementie uitwisselen in hun eigen team of met andere teams.

Bron: dementiezorgvoorelkaar.nl

Meer weten