Week van de werkstress

Geplaatst op: 15 november 2021
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2022

Van 15 t/m 19 november 2021 vond de Week van de Werkstress plaats. Het thema was ‘Mentaal sterk!’. De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat het van belang is dat werknemers en werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen om serieus werk te maken van mentale kracht. Mentale kracht gaat niet alleen over reageren, maar ook over goed voorbereid zijn op (dreigende) stress of tegenslag. Waardigheid en trots selecteerde vijf tools en inspiratieverhalen rondom het voorkomen van werkstress en het ondersteunen van medewerkers en teams bij het omgaan met werkdruk en mentale belasting.

Onderzoek Impact corona op werkbelasting en ziekteverzuim

Medewerkers die zorgen voor coronapatiënten ervaren meer werkdruk, mentale belasting en emotionele belasting. Dit blijkt uit de vierde (en laatste) meting van de academische werkplaatsen ouderenzorg UNO-UMCG en UNC-ZH. Volgens de onderzoekers komt dit onder andere doordat medewerkers die zorgen voor coronapatiënten vaker moeilijke beslissingen moeten nemen en vaker in emotionele situaties terecht komen. Daarnaast blijkt dat zij ook minder mogelijkheden ervaren om invloed op hun werk uit te voeren, wat een belangrijke energiebron is om met een hoge werkbelasting om te gaan.

1. Aan de slag met: Teamreflectie

De corona-uitbraak in verpleeghuizen heeft heel wat stress en werkdruk veroorzaakt bij zorgmedewerkers. Door het inzetten van teamreflectie kunnen we medewerkers in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteunen om gezond te blijven. Dit voorkomt tevens uitval op de langere termijn. De kern is dat teams onder deskundige begeleiding bewust ruimte creëren om met elkaar de ervaringen te delen. Een belangrijke pijler is de buddy-aanpak: medewerkers vormen duo’s of drietallen die elkaar helpen om met de stress om te gaan door terugkerende gesprekken en extra aandacht voor elkaar.

2. Hoe ondersteun je medewerkers? Luisterlijnen, HR-coaches…

Veel organisaties hebben extra maatregelen getroffen om hun medewerkers in deze tijd van corona te ondersteunen. Zorgmedewerkers maken zich vooral zorgen om anderen. Het zit in hun DNA om eerst aan bewoners of hun eigen familie te denken en dan pas aan zichzelf. Terwijl het heel belangrijk is dat zij ook goed voor zichzelf zorgen. Daarom bieden meerdere zorgorganisaties hen de  mogelijkheid om hun verhaal te vertellen. Bestaande diensten worden hiervoor uitgebreid, of er worden nieuwe initiatieven ontwikkeld.

3. Coloriet: ‘er zijn’ voor medewerkers in coronatijd

Geestelijk verzorger Klaas van Hoek en psycholoog Else Redlich hadden een belangrijke rol in de ondersteuning die Coloriet de Regenboog aan haar medewerkers bood. En bij de debriefings die Coloriet na afloop van de eerste coronaperiode organiseerde. Klaas besloot te mailen, kaartjes te schrijven, mensen te bellen en af en toe iets ludieks te doen. Zo was Else aanwezig bij overdrachten. Om vragen te beantwoorden, te horen wat er tijdens de dienst gebeurd was en de behoefte aan een vervolggesprek te peilen.

4. Webinar en praatplaat: zorgen voor jezelf én voor elkaar

Met adequate zelfzorg kun je stress managen en jezelf duurzaam inzetbaar houden. Dat is één van de belangrijkste boodschappen van Majoor Martine Hueting van het Expertisecentrum Militaire Geestelijke Gezondheidszorg tijdens de Webinar ‘Zorgen voor jezelf en voor elkaar’. De tips vanuit defensie kunnen in deze tijd goed benut worden voor zorgmedewerkers. Kijk de webinar terug of laat je inspireren door de praatplaat met tips van deelnemers.

5. Zen met Zuster Inge

Inge Schonewille-Koopman werkt al zo’n negen jaar in het verpleeghuis, met name voor mensen met dementie. Daarnaast is ze ook Stress Release expert. Ze geeft in een serie van 5 korte filmpjes onder de noemer ‘Zen met Zuster Inge’ tips en ervaringen voor zorgmedewerkers omtrent stress, aandacht, vitaliteit, mindfulness, werkgeluk en positieve omgang met bewoners.

Meer weten

  • Alles over Corona en de verpleeghuiszorg is gebundeld in de CoronaWegwijzer. Onderdeel 2 gaat specifiek in op de monitoring van werkdruk bij zorgmedewerkers.
  • Meer weten over de Week van de werkstress, activiteiten en tools? Kijk op: wvdws.nl