Voortgangsrapportage Thuis in het verpleeghuis naar Tweede Kamer

Geplaatst op: 16 oktober 2018
Laatst gewijzigd op: 29 juli 2021

De verpleeghuissector gaat met het programma ‘Thuis in het verpleeghuis, Waardigheid en trots op locatie’ aan de slag met maatregelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. De Jonge bood 15 oktober de voortgangsrapportage van het programma aan de Tweede Kamer aan.

De sector heeft de opdracht om alle bewoners op elke verpleeghuislocatie voldoende tijd, aandacht en goede zorg te geven. De zorg is daarbij persoonsgericht en sluit aan bij wat de bewoner wil en nodig heeft. Op de ene locatie wordt bijvoorbeeld ingezet op meer zorg in de avond. Op een tweede locatie geven extra welzijns- en zorgmedewerkers en huishoudelijke zorg op de piekmomenten in de middag meer persoonlijke aandacht. Een derde locatie schaft meer beweegmateriaal aan, zodat bewoners meer rond gaan lopen.

Inkoop: extra zorgpersoneel

De bedoeling is dat 85 procent van de 600 miljoen euro extra middelen van de zorginkoop 2019 gaat naar extra zorgpersoneel om te voldoen aan de personeelsnormen in het kwaliteitskader. Maximaal 15 procent van het extra geld mogen zorgorganisaties inzetten voor andere investeringen die nodig zijn voor het realiseren van het kwaliteitsplan. Deze percentages zijn een richtsnoer, waarvan lokaal kan worden afgeweken, op basis van het ingediende kwaliteitsplan. Hierop wordt ook gemonitord.

Ondersteuning door programma’s

Kenniscentrum Vilans faciliteert verpleeghuisorganisaties zodat zij voldoende tijd, aandacht en goede zorg kunnen geven aan bewoners. Dit doet het kenniscentrum onder andere door middel van de programma’s Waardigheid en Trots op Locatie, Kennisinfrastructuur langdurige zorg, regionale arbeidsmarktaanpak en (Ont)regel de langdurige zorg.

Waardigheid en Trots op locatie

Infographic Thuis in het verpleeghuisHet stimuleringsprogramma Waardigheid en Trots op locatie begint 2019. Dit stimuleringsprogramma helpt zorgaanbieders en locaties bij het voldoen aan het kwaliteitskader. Ook worden in het kader van dit programma goede voorbeelden verzamelt en wordt de verpleeghuissector gestimuleerd om meer samen te werken op lokaal, regionaal en landelijk niveau. ‘Waardigheid en Trots op locatie’ helpt daarnaast ook aan het verminderen van administratieve lasten.

In totaal hebben 105 locaties zich in 2018 al gemeld voor deelname. Met al deze locaties wordt ‘Waardigheid en Trots op locatie’ inhoudelijk verder uitgewerkt, door de veranderaanpak al in de praktijk toe te passen. Het gaat daarbij onder andere om de wijze waarop in beeld wordt gebracht hoe de locatie staat ten opzichte van het kwaliteitskader en de ondersteuning die vanuit ‘Waardigheid en Trots op locatie’ nodig is. Na de uitwerking kunnen vanaf januari 2019 alle zorgaanbieders en locaties zich daadwerkelijk aanmelden voor deelname aan het programma.

Bron: rijksoverheid.nl

Meer weten