Verspreiding corona binnen verpleeghuis: praatplaat en animatiefilm

Geplaatst op: 23 oktober 2020
Laatst gewijzigd op: 23 oktober 2020

Hoe kan de verspreiding van het coronavirus binnen verpleeghuizen zo snel gaan? Dit komt onder andere doordat bewoners met dementie niet of nauwelijks hun lichamelijke klachten kunnen aangeven en zorgmedewerkers moeite hebben met het serieus nemen van de eigen klachten. De onderzoeksuitkomsten van de ‘COVID-19 verpleeghuisstudie’ die het Universitair Netwerk Ouderenzorg VUmc samen met Amsterdam UMC heeft uitgevoerd zijn nu verwerkt in een praatplaat en animatievideo over de verspreiding van het coronavirus binnen verpleeghuizen. Leer wat jij kunt doen om verspreiding te voorkomen!

De uitkomsten van het onderzoek waren begin september aanleiding voor nieuwe maatregelen bij een corona-uitbraak in een verpleeghuis.

Praatplaat verspreiding corona in het verpleeghuis

In onderstaande praatplaat is de kern van de onderzoeksresultaten in beeld gebracht met tips om vooral heel scherp te zijn op alle mogelijke symptomen of veranderingen.

  • Observeer, noteer en doe de controles bij bewoners
  • Weet hoe en wanneer je beschermingsmiddelen moet dragen
  • Neem ook je eigen klachten serieus

Animatiefilm verspreiding corona in het verpleeghuis

Ook is er een animatiefilm ontwikkeld om de geleerde lessen uit de COVID-19 verpleeghuiszorgstudie onder zoveel mogelijk zorgmedewerkers te verspreiden.

Bekijk de video: Hoe kan verspreiding van Corona in verpleeghuizen zo snel gaan? Dit moet je weten.

Bron: UNO-VUmc

Meer weten