Versoepelen bij Nieuw Rollecate: ‘het doet de bewoners ontzettend goed’

Geplaatst op: 3 mei 2021
Laatst gewijzigd op: 19 mei 2021

In januari 2021 is gestart met het vaccineren van bewoners en medewerkers in verpleeghuizen. Sindsdien is het aantal coronabesmettingen en ook de sterfte in de verpleeghuizen gedaald. Om die reden heeft het OMT geadviseerd dat verpleeghuizen op een aantal punten kunnen versoepelen. Maar hoe gaat dit in de praktijk? Waar de ene zorgorganisatie toch wat terughoudend is met versoepelen, is de andere organisatie juist weer aan het pionieren. We maken een ronde langs verschillende zorginstellingen, klein en groot, om te kijken hoe zij omgaan met de versoepelingen en de adviezen. Dit keer spreken we Linda Hazelhekke-Zomer, directrice van Nieuw Rollecate in Deventer, een woonzorginstelling met 24 bewoners.

Versoepelen

Geen mondmaskers meer voor de medewerkers

‘Bij ons hebben alle bewoners op 2 maart hun tweede Moderna-vaccinatie gekregen. Ook is 80% van ons personeel inmiddels gevaccineerd, dus wij zijn optimaal beschermd. Voor mij is het belangrijk de afweging te maken tussen kwalitatief goede en veilige zorg leveren en het mentale welbevinden van de bewoners. Wij merken dat onze bewoners erg veel last hebben van de mondmaskers, dus die hebben wij, in combinatie met beschermende kleding, zeven dagen na de tweede vaccinatie achterwege gelaten voor personeel. Wel komen onze medewerkers via een aparte entree binnen, waar zij hun werkkleding aantrekken en zich desinfecteren. Bij klachten blijven zij uiteraard thuis of doen we een sneltest. Ook na feestdagen, zoals Pasen laten we alle medewerkers een sneltest doen.

Wel houden we ons strikt aan de adviezen qua bezoekersaantallen en het bezoek moet nog wel een mondmasker dragen, desinfecteren bij binnenkomst en 1,5 meter afstand houden.

Voor medewerkers is het erg belangrijk om ziekteverschijnselen direct op te pikken als ze op het appartement van een bewoner komen. Alertheid is essentieel. Vertrouwen ze het niet omdat de bewoner ziekteverschijnselen vertoond, dan trekken ze direct PBM aan en doen een sneltest bij de betreffende bewoner.’

Visie en missie

Activiteiten voor bewoners weer opgestart

‘Ons doel is kwalitatief goede en veilige zorg verlenen met oog voor het mentale welbevinden. Daarvoor blijven we in nauw contact met onze gasten, diens naasten en familieleden. We versturen met grote regelmaat nieuwsbrieven, zodat iedereen constant goed op de hoogte is van de actuele regels en richtlijnen. We hebben dan ook de volledige steun voor onze versoepelingen, wat niet wegneemt dat het nog steeds spannend blijft voor iedereen. Natuurlijk houden we alle ontwikkelingen goed in de gaten en zullen we onze versoepelingen aanpassen als de situatie daarom vraagt.’

‘Bij onze visie hoort ook het de bewoners naar de zin maken. Dus toen vanuit de regering de contactberoepen weer waren toegestaan, zijn wij op 6 maart weer begonnen met yoga, het geven van massages en bewegen op muziek. Dit is ook veilig, omdat het binnenshuis gebeurt. Maar we hebben ook iemand in ons midden die een bootje kan varen, dus we zijn een keertje wezen varen met een aantal bewoners. Het doet de mensen ontzettend goed, dat ze weer bezig kunnen zijn met bewegen, fit zijn en toeleven naar een activiteit. Dat is voor ons – naast veiligheid – ook heel belangrijk.’

Afwegingen

Geen beschermende kleding meer

‘Onze bewoners voelen een afstand als de medewerkers beschermende kleding dragen. Voor ons spelen drie aspecten een belangrijke rol bij het achterwege laten van de beschermende kleding:

  • Bij intieme zorgmomenten ervaren bewoners een afstand; zij zijn letterlijk naakt en de verzorgende volledig ingepakt.
  • Bewoners hebben moeite de verzorgende te verstaan en hebben vaak het zicht op de mond nodig om te begrijpen wat er wordt gezegd.
  • Vooral bij mensen met dementie speelt gezichtsherkenning een grote rol. Door de mondmaskers kunnen zij vaak niet zien wie hen helpt en dat veroorzaakt onrust.’

‘Het menselijk aspect is voor ons belangrijk en naar onzes inziens kunnen we niet eeuwig op deze manier zorg blijven verlenen. Vandaar onze afweging de beschermende kleding vanaf nu achterwege te laten. Er was nog één bewoner niet volledig gevaccineerd, omdat zij in het ziekenhuis verbleef. Als ook zij haar tweede vaccinatie heeft gekregen, hoeft het bezoek ook geen maskers meer te dragen, mits de bezoeker gevaccineerd is of een negatieve sneltest heeft laten uitvoeren.’

Gefaseerde aanpak

Twee bezoekers per dag per appartement

‘Waar wij vooruitstrevend zijn in het achterwege laten van beschermende kleding, zijn we weer strenger op het aantal bezoekers. In huis weten we precies wat er gebeurt, maar bij bezoek kun je dat niet controleren. Om die reden dragen bezoekers ook nog steeds een mondmasker tijdens het gehele bezoek. Omdat we kleinschalig zijn, hebben wij als grote nadeel dat áls wij geraakt worden door corona, we ook allemaal geraakt worden. Er is ons dus alles aangelegen om ons best te doen om corona buiten de deur te houden.’

Tips en aandachtspunten

Maak geen onderscheid tussen gevaccineerd en niet-gevaccineerd personeel

‘Mijn advies is sowieso te wachten met versoepelen tot alle bewoners hun tweede vaccin hebben gekregen. In Deventer zaten we in een pilot, waardoor onze bewoners relatief snel gevaccineerd zijn.

Laat je verder niet beïnvloeden door aspecten van buitenaf, zoals media en emotie. Vaar je eigen koers – met het in acht nemen van de regels van de Rijksoverheid natuurlijk – op gevoel en feitelijkheden en luister naar de bewoners, naasten, cliëntenraad en de medewerkers.

Tot slot heb ik de fout gemaakt door aan mijn medewerkers die niet gevaccineerd waren te vragen wel beschermende kleding te dragen. Ik heb niet goed ingeschat hoeveel impact deze beslissing had. Niet-gevaccineerde medewerkers voelden zich gediscrimineerd en dat maakte veel emotie los. Nu maken we dat onderscheid niet meer en vertrouwen we op de werkzaamheid van het vaccin. Onze bewoners worden – als het goed is – niet meer heel erg ziek, mochten zij onverhoopt toch nog besmet raken. En straks mogen er ook weer meer bezoekers komen, welke mogelijk ook niet allemaal gevaccineerd zijn.’

Tips in het kort

  • Wacht met grote versoepelingen tot zeven dagen nadat de bewoners hun tweede vaccin hebben gehad
  • Vaar je eigen koers en kijk wat past binnen jouw zorginstelling
  • Maak geen onderscheid tussen gevaccineerd en niet-gevaccineerd personeel

Versoepelen: het OMT-advies

Het uitgangspunt voor het OMT om te versoepelen, is het vinden van een optimale balans tussen veiligheid voor bewoners en medewerkers enerzijds en de negatieve impact van de preventieve maatregelen op het welzijn van de bewoners anderzijds. De versoepelingen kunnen plaatsvinden op de volgende terreinen:

  • Het toelaten van bezoek
  • Het organiseren van activiteiten
  • De inzet van vrijwilligers
  • Het toelaten van niet-medische contactberoepen

Oproep

Hoe gaan jullie om met versoepelingen binnen jullie verpleeghuis? Wij zijn op zoek naar andere mooie voorbeelden van versoepelingen op het gebied van bezoek, activiteiten, vrijwilligers of niet-medische contactberoepen. Stuur een korte mail over wat jullie wel/niet doen naar redactie@waardigheidentrots.nl. Je hoort dan snel van ons!

Door: Nienke Oort

Meer weten