6 strategieën om vaccinatiebereidheid zorgpersoneel te vergroten

Geplaatst op: 26 juli 2021
Laatst gewijzigd op: 29 juli 2021

Welke maatregelen en strategieën zijn effectief om de vaccinatiebereidheid met het COVID-19 vaccin onder personeel in verpleeghuizen te vergroten? Om hier een antwoord op te vinden hebben onderzoekers van de academische werkplaatsen ouderenzorg UNC-ZH en UNO-UMCG de notulen van crisisteams van verpleeghuisorganisaties van december 2020 tot april 2021 geanalyseerd. De gevonden maatregelen en strategieën zijn in 6 thema’s ingedeeld en deze zijn besproken en geprioriteerd in paneldiscussies met beleidsmedewerkers en medewerkers van de werkvloer.

De 6 gevonden en besproken strategieën zijn:

1. Informeren: via intranet en/of nieuwsbrief

Deze maatregel vonden beide groepen medewerkers belangrijk.

(Mogelijke) invulling:

 • Wetenschappelijke informatie wordt vertaald naar begrijpbare taal.
 • Nadruk op vrije keuze van de medewerker.

Beleidsmaker: “Er moet goed overwogen worden wat er wel en wat er niet gedeeld wordt; het is snel te veel”
Beleidsmaker: “De communicatiemedewerkers zijn belangrijk om de informatie goed over te brengen.”

Argumentatie

 • Medewerker werkvloer: “Ik denk dat je door het krijgen van informatie in combinatie met zelf op zoek gaan die onrust wegneemt.”
 • Medewerker werkvloer: “Als een organisatie een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad wilt moeten zij het zo makkelijk mogelijk maken voor medewerkers om informatie te vinden”

2. Informeren: via vlog of webinar

Deze maatregel vonden beide groepen medewerkers belangrijk.

(Mogelijke) invulling:

 • Online (live) webinar waarin informatie wordt gedeeld en waarin vragen gesteld kunnen worden.
 • Vlog/video opgenomen door een bestuurder/arts waarin een medewerker toegesproken wordt en/of geïnformeerd.

Argumentatie

 • Medewerker werkvloer: “ je voelt de emotie bij de bestuurder, dat vind ik sterk.”
 • Medewerker werkvloer: “Mensen moeten al vrij veel lezen en nieuwsbrieven zijn vaak ook lang dus ik denk dat een vlog wel prikkelt.”

3. Persoonlijk contact met medewerkers

Deze maatregel vonden beide groepen medewerkers belangrijk.

(Mogelijke) invulling:

 • Geplande (online) spreekuren waar medewerkers kunnen aansluiten.
 • Speciaal e-mailadres voor vragen.
 • Telefoongesprekken.
 • Manager die langskomt om vragen te beantwoorden.
 • Medewerkers worden aangesproken op het ‘samen’-gevoel. Ook worden de voordelen voor het individu en eventuele risico’s toegelicht.
 • Met het team bespreken waarom men wel of niet voor vaccinatie zou kiezen.

Argumentatie

 • Beleidsmaker: “Zo kun je laagdrempelig vragen stellen.”
 • Medewerker werkvloer: “Angst kan zo worden weggenomen.”

4. Delen ervaringen en verhalen medewerkers

Deze maatregel vonden alleen de beleidsmakers belangrijk.

(Mogelijke) invulling:

 • Verhalen van medewerkers die al een vaccinatie hebben ontvangen delen via intranet.

Argumentatie

 • Beleidsmaker: “Goed voorbeeld doet goed volgen en het geeft een gespreksonderwerp.”
 • Medewerker werkvloer: “Je moet zelf kiezen of je het wilt, en niet omdat een leuke collega het heeft gedaan.”

5. Inzetten externe spreker/ambassadeur

Deze maatregel vonden alleen de medewerkers werkvloer belangrijk.

(Mogelijke) invulling:

 • Een externe persoon of arts die een link heeft met de organisatie deelt informatie over vaccinatie via de kanalen van de organisatie.

Argumentatie

 • Medewerker werkvloer: “Ondanks volledig vertrouwen in de organisatie heeft de informatie van een externe persoon mij het laatste zetje gegeven.”

6. Faciliteren: onkostenvergoeding en vervoer

Deze maatregel vonden beide groepen medewerkers niet belangrijk.

(Mogelijke) invulling:

 • Medewerkers kregen een vergoeding voor de reiskosten en reistijd voor het vaccineren.
 • Medewerker werkvloer: “Medewerkers stelden soms hun afspraak uit omdat de wachtrij te lang was of omdat de locatie voor hen slecht bereikbaar was. Ze hadden vervoer met elkaar kunnen regelen als de organisatie hierop had aangestuurd.”

Argumentatie

 • Als de vergoeding als beloning wordt gepresenteerd kan dit juist averechts werken.
 • De financiële prikkel was niet groot genoeg om de keuze voor vaccinatie te beïnvloeden.

Aanpak onderzoek naar strategieën vergroten vaccinatiebereidheid

Uit een totaal van 41 Nederlandse verpleeghuisorganisaties zijn 11 organisaties geselecteerd die, op basis van hun crisisteamnotulen, interessante maatregelen hebben genomen op het gebied van vaccinatiebereidheid vergroten. Van deze 11 organisaties zijn 247 tekstfragmenten uit de notulen van december 2020 tot april 2021 geselecteerd en geanalyseerd met betrekking tot het thema vaccinatie. Hieruit werden overkoepelende thema’s geëxtraheerd welke zijn besproken tijdens panelgesprekken met medewerkers uit deze 11 organisaties. welzijn cliënten en naasten.

Eerder onderzoek coronamaatregelen

In 2020 werd op eenzelfde wijze onderzoek uitgevoerd naar coronamaatregelen binnen verpleeghuizen op 3 gebieden: 1. welzijn, cliënten en naasten,  2. personeelsbeleid, 3. isolatie en hygiëne. Bekijk de factsheets.

Bron: Academische werkplaatsen UNC-ZH en UNO-UMCG

Meer weten

 • Deze factsheet is onderdeel van de CoronaWegwijzer: een handreiking waarmee een verpleeghuis kan nagaan of de organisatie ingericht is volgens de coronarichtlijnen en -kennis.