Verpleeghuis bepaalt zelf of mondkapje bezoeker verplicht is

Geplaatst op: 2 december 2020
Laatst gewijzigd op: 14 december 2020

Vanaf 1 december is er een mondkapjesplicht voor openbare instellingen. Voor verpleeghuizen geldt deze verplichting niet; zij bepalen zelf of een bezoeker een mondkapje moet dragen. Deze afspraken nemen zij op in het eigen plan voor bezoek van het verpleeghuis.

Mondkapjes voor bezoekers

Kom je als bezoeker op minder dan 1,5 meter afstand van een bewoner? Dan wordt geadviseerd om een mondneusmasker te dragen. Het verpleeghuis bepaalt zelf of zij dit advies overnemen of dit aan bezoekers verplicht.

Mondkapjes voor zorgverleners

Zorgverleners in verpleeghuizen krijgen het advies om een chirurgisch mondneusmasker te gebruiken. Bij het preventief gebruik van deze mondneusmaskers dienen volgens het afwegingskader van het Outbreak Management Team de volgende drie factoren overwogen te worden: risico’s verbonden met de omgevingsprevalentie, risico’s verbonden met de cliëntengroepen in verschillende sectoren en de professionele ruimte. Lees meer over deze factoren. Zorgverleners werken daarnaast volgens medische richtlijnen en volgen de landelijke en regionale maatregelen.

Uitzonderingskaart aantonen

Bezoekers die wegens een aandoening of beperking geen mondkapje kunnen dragen, laten dit zien door een briefje te tonen van de behandelaar of zorgorganisatie, of het tonen van medicatie en hulpmiddelen of op een andere passende wijze. Het kan ook door het tonen van een kaartje waardoor duidelijk wordt dat de drager een uitzondering is. Voor dat laatste heeft de overheid samen met cliëntenorganisaties als hulpmiddel een kaartje gemaakt. Daarop staat dat iemand onder de uitzondering van de mondkapjes-plicht valt.

Voor meldingen of klachten hierover kan je terecht bij het meldpunt van cliëntenorganisatie Ieder(in) Mondkapje: de meest gestelde vragen

*Let op: Wij, Vilans en de samenwerkende cliëntenorganisaties kunnen geen verklaring afgeven of iemand tot de uitzondering behoort.

Meer weten