CZ zorgkantoor: uitvraag kwaliteitsinformatie volgens Afsprakenset KIK-V

Geplaatst op: 27 juli 2021
Laatst gewijzigd op: 28 juli 2021

Sanne van Aarle, Senior zorginkoper V&V van CZ zorgkantoor roept zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg op om echt aan de slag te gaan met de implementatie van de Afsprakenset KIK-V. Sanne: ‘Het is onze rol als zorgkantoor om kwaliteitsinformatie inzichtelijk te maken en met behulp daarvan de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Wij zijn dan ook sinds de start, zo’n 3 jaar geleden, bij het Programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) betrokken. Op 1 januari hebben de ketenpartijen een convenant getekend. Daarin is afgesproken dat we vanaf 1 juli de uitvraag van kwaliteitsinformatie zullen doen overeenkomstig de Afsprakenset KIK-V.’

Per 1 juli: uitvraag volgens Afsprakenset KIK-V

In de Afsprakenset KIK-V staat welke kwaliteitsinformatie op welk moment en op welke manier door zorgaanbieders aangeleverd moet worden en ook op welke manier deze informatie door de ketenpartijen gebruikt mag worden. Hiermee worden de administratieve lasten voor het aanleveren van kwaliteitsgegevens verlaagd. Alle zorgaanbieders en ketenpartijen zullen moeten gaan werken volgens de afsprakenset KIK-V. 

Sanne: ‘Wij gaan onze uitvragen met ingang van 1 juli ook overeenkomstig de Afsprakenset doen. Dat betekent onder meer dat we zorgorganisaties niet meer ‘zomaar’ om informatie kunnen vragen. Dat heeft onder andere consequenties voor onze processen, onze informatiesystemen en voor de werkwijze van onze zorginkopers. Die impact op de bedrijfsvoering analyseren wij zelf ook ieder half jaar en dat is heel waardevol.’

Zelfscan KIK-V

‘Er is al het een en ander gedaan aan informatievoorziening richting zorgaanbieders, maar nog lang niet iedereen weet wat KIK-V is. Vanuit onze rol wilden wij daarin ook iets betekenen. We organiseerden 3 digitale bijeenkomsten, waarin we uitleg hebben gegeven over wat KIK-V is en hoe de stappen naar implementatie eruit kunnen zien. De bijeenkomsten waren regionaal, zodat zorgaanbieders elkaar eventueel kunnen opzoeken en van elkaar kunnen leren. Er namen in totaal 73 organisaties in de verpleeghuiszorg aan deel. Ook brancheorganisaties waren aanwezig.’

Sanne: “Mijn oproep aan zorgaanbieders is: verdiep je in KIK-V. Kijk op www.kik-v.nl wat het programma inhoudt en vraag de Zelfscan aan. Die geeft je een beeld van de impact en de meerwaarde die KIK-V voor je organisatie kan hebben. Vervolgens bepaal je zelf welke stappen je zet, maar dan weet je in ieder geval waar je staat.”

Bron: KIK-V

Meer weten