Totaalscore ZorgkaartNL voor meten cliëntervaringen

Geplaatst op: 20 oktober 2020
Laatst gewijzigd op: 20 oktober 2020

Verpleeghuizen dienen vanaf 2021 hun informatie over cliëntervaringen aan te leveren met de nieuwe, uniforme methode ‘totaalscore van ZorgkaartNL’. Dit kan volgend jaar niet meer met de Net Promotor Score (NPS) of de aanbevelingsvraag van ZorgkaartNederland. Dit is een besluit van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Minimaal één keer per jaar leveren verpleeghuizen op locatieniveau de informatie over cliëntervaringen aan bij het Openbaar Data Bestand (ODB) van het Zorginsitituut Nederland. Dit dient in het kader van onderlinge landelijke vergelijkbaarheid. In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg waren hiervoor twee methodes toegestaan: de Net NPS en de aanbevelingsvraag van ZorgkaartNederland.

Totaalscore ZorgkaartNL vervangt NPS en aanbevelingsvraag van ZorgkaartNederland

Omdat de NPS en de aanbevelingsvraag van ZorgkaartNederland ongelijke informatie oplevert en geen onderlinge landelijke vergelijkbaarheid mogelijk maakt, heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader de kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland om advies gevraagd. De kwaliteitsraad heeft het gebruik van de totaalscore van ZorgkaartNederland geadviseerd: ‘De totaalscore van ZorgkaartNederland levert begrijpelijke informatie op voor cliënten en biedt verdiepende informatie voor aanbieders voor leren en verbeteren.’ De Stuurgroep Kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft het advies van de kwaliteitsraad overgenomen en besloot dat cliëntervaringen vanaf 2021 met de totaalscore van ZorgkaartNederland gemeten moeten worden. 2020 geldt als overgangsjaar waarin verpleeghuizen zowel de oude methoden (NPS of aanbevelingsvraag) als de nieuwe methode (totaalscore) mogen gebruiken.

Korting op interviewteams in verpleeghuis voor verzamelen cliëntervaringen

Als je nog in 2020 gebruik maakt van een bel- of interviewteam dat telefonisch of op jouw locatie cliëntervaringen verzamelt voor op ZorgkaartNederland, krijgt je 50 procent korting.

Alle organisaties die op ZorgkaartNederland genoemd staan als verpleeg- en verzorgingshuis, particulier woonzorgcentrum, hospice of zorghotel kunnen van deze actie gebruik maken.

Meten van cliëntervaringen met eigen instrument

Naast de verplichting om één keer per jaar op locatieniveau informatie over cliëntervaringen aan te leveren, geldt ook nog steeds de verplichting om een zelf te kiezen instrument voor cliëntervaringen in te zetten. Dit kan meer kwalitatief gericht zijn. Deze gegevens hoeft een verpleeghuis niet bij ODB aan te leveren. Het gekozen instrument moet voldoen aan door de stuurgroep vastgestelde eisen.

Wil jij werken aan het verbeteren van ervaringen van bewoners binnen jouw verpleeghuis?

De Kennisbank kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg helpt jou om verder te werken aan kwaliteitsverbetering op een specifiek thema binnen jouw verpleeghuis(locatie), zoals wonen en welzijn. Je vindt op alle acht de thema’s van het  Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en op een aantal gerelateerde thema’s inspiratie in de vorm van goede voorbeelden. Met publicaties en instrumenten kun je zelf aan de slag gaan met een criterium uit het kwaliteitskader. Ook vind je er de verschillende vormen van ondersteuning waarop je een beroep kunt doen.

Meer weten