Ter Wal start met Waardigheid en trots op locatie

Geplaatst op: 11 februari 2020
Laatst gewijzigd op: 12 februari 2020

Zorgorganisatie Ter Wal start in maart aanstaande met ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie om de kwaliteit verder op orde te krijgen. Dit naar aanleiding van eerder bezoek van de Inspectie. Eind oktober 2018 kwam de Inspectie voor de eerste keer langs en stelde Ter Wal onder controle. Na een tweede check eind vorig jaar, stonden er nog steeds punten open ter verdere verbetering van de kwaliteit. Dat was het moment om Waardigheid en trots op locatie in te schakelen.

Ter Wal is in 2013 opgezet door het echtpaar Alex en Wilma van Seventer. Het is een particuliere woonvoorziening geschikt voor ouderen met psychogeriatrische en/of somatische aandoeningen. Tevens biedt Ter Wal dagbesteding. De zorg wordt betaald uit persoonsgebonden budgetten.

Vertrouwen

Uit de media blijkt dat de Inspectie er vertrouwen in heeft dat het aanhaken bij Waardigheid en Trots vóór 1 juli 2020 leidt tot verdere verbeteringen. Het echtpaar Van Seventer kan zich vinden in de noodzakelijke stappen die de Inspectie vereist om de kwaliteit te verbeteren: ‘Verbeteren is een voortdurend proces, waarbij kwaliteit van zorg onze prioriteit heeft.’

In 2018 stelde de Inspectie dat de bedoelingen en inzet van directie en personeel goed zijn. Ook was de Inspectie tevreden over het gebouw en de persoonlijke aandacht voor de bewoners. De Inspectie had op dat moment echter ‘onvoldoende vertrouwen in de wijze waarop Ter Wal stuurt op kwaliteit en veiligheid van zorg’. De organisatie ging direct met een verbeterplan aan de slag.

Ondersteuning ook voor kleine zorgorganisaties beschikbaar

Ook bij kleinschalige woonvoorziening De Muzelaar is er ondersteuning vanuit Waardigheid en trots op locatie. Er was zoveel aandacht voor de zorg en het contact met de bewoner dat de administratieve kant ondergeschikt dreigde te raken. Inmiddels zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd: ‘Wij waren al heel sterk in het verlenen van persoonsgerichte zorg. Maar achter de schermen kon het beter. En daar zijn heel grote stappen gemaakt. Dus waar de zorg voor onze bewoners gewoon door ging, hebben onze medewerkers een enorme verdieping ondergaan’. Lees meer over dit traject.

Het programma Waardigheid en trots op locatie biedt ondersteuning aan locaties van zorgaanbieders voor verpleeghuiszorg. Ook PGB- en VPT-aanbieders die verpleeghuiszorg leveren, kunnen deelnemen. Met een Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg krijg je inzicht in hoeverre jouw locatie voldoet aan de kwaliteit volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit vormt de basis voor ondersteuning op maat vanuit Waardigheid en trots op locatie. Al ruim 300 locaties doen mee!

aanmelden waardigheid en trots op locatie

Bron: BN De Stem

Meer weten