Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde: achterwacht corona loopt heel 2020 door

Geplaatst op: 11 mei 2020
Laatst gewijzigd op: 13 juli 2020

De Supporthelpdesk ouderengeneeskunde biedt als achterwacht 24/7 telefonische ondersteuning als de (eigen of dienstdoend) specialist ouderengeneeskunde van een verpleeghuis door hoge belasting/andere werkzaamheden tijdens de coronacrisis op dat moment niet in staat is de supervisie of mentale support te bieden. De Supporthelpdesk blijft het gehele kalenderjaar van 2020 beschikbaar en wordt gefinancierd door VWS.

De Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde is nu 24/7 beschikbaar voor  verpleeghuizen in het hele land via telefoonnummer 085 80 86 900.

De Supporthelpdesk draagt er mede aan bij dat de continuïteit niet in gevaar komt en specialisten ouderengeneeskunde ook in tijden van (een dreigende) overbelasting aan de benodigde rust of andere werkzaamheden toekomen. Het inschakelen van de helpdesk zorgt tijdens de zomerperiode voor voldoende rust en meer veerkracht, waardoor Specialisten Ouderengeneeskunde beter toegerust zijn voor een eventuele tweede coronapiek later dit jaar. 

Hoe werkt de supporthelpdesk ouderengeneeskunde?

Als de eigen specialist ouderengeneeskunde overbelast dreigt te raken of vaststaat op een corona-afdeling en geen supervisie aan de basisarts of behandeladvies aan de verpleegkundig specialist of physician assistent kan geven, is het mogelijk hen door te verwijzen naar de Supporthelpdesk. Dan overlegt de arts van de Supporthelpdesk hoe lang de helpdesk de achterwacht overneemt.

  • De Supporthelpdesk is bereikbaar voor de voorwacht (met medeweten van de achterwacht specialist ouderengeneeskunde uit het eigen verpleeghuis ) of de specialist ouderengeneeskunde zelf.
  • De zorginstelling blijft zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van de medische zorg door zelf een voorwacht en een SO achterwacht te bieden.
  • Het bieden van patiëntenzorg op locatie, voorraadbeheer en distributie van PBM en capaciteitsplanning valt niet onder het aanbod van de Supporthelpdesk.
  • Signalering van tekortkomingen worden door de specialist ouderengeneeskunde van de Supporthelpdesk teruggekoppeld aan de achterwacht SO, zodat deze dit intern verder op kan pakken.
  • Het telefoonnummer en e-mailadres van de achterwacht SO van de organisatie worden genoteerd ten behoeve van eventueel contact en terugkoppeling.
  • Met patiënten informatie en organisatie informatiegegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en alleen voor de continuïteit en kwaliteit van de Supporthelpdesk consultatie gebruikt; relevante knelpunten op het gebied van tekortkomingen in PBM, testmaterialen en medicatie kunnen voor de beroepsverenigingen worden gegenereerd.
  • De inzet van de Supporthelpdesk wordt gefinancierd door VWS en heeft dus geen financiële consequenties voor u als zorgorganisatie.
  • De dienstverlening door de Supporthelpdesk staat volledig los van andere vormen van dienstverlening door andere organisaties.

Chantal van Keulen, manager behandel- en kenniscentrum regio Oss bij BrabantZorg over de Supporthelpdesk: ‘Als je ineens drie overlijdens na elkaar hebt, moet je even afstand kunnen nemen. De Supporthelpdesk biedt dan een luisterend oor, vraagt door, waardoor je als arts even stoom af kunt blazen. Een eigen collega-arts wil je daar ook niet altijd mee belasten; die zit in hetzelfde schuitje. Daarnaast zorgt de Supporthelpdesk ervoor dat je als achterwacht niet als eerste beschikbaar hoeft te zijn. Je kunt een stapje terug doen, even een adempauze nemen. Je rol wordt dan professioneel overgenomen.’

Aanmelden supporthelpdesk ouderengeneeskunde

Wilt u als arts werkzaam in een verpleeghuis gebruik maken van de diensten van de Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde of heeft u andersom interesse om telefonisch een bijdrage te leveren als arts van de Supporthelpdesk? In beide situaties kunt u telefonisch contact opnemen met de Supporthelpdesk.

Bronnen: Verenso.nl en Actiz.nl

Meer weten