Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde: achterwacht in coronatijd

De Supporthelpdesk ouderengeneeskunde biedt als achterwacht 24/7 telefonische ondersteuning als de (eigen of dienstdoend) specialist ouderengeneeskunde van een verpleeghuis door hoge belasting/andere werkzaamheden tijdens de coronacrisis op dat moment niet in staat is de supervisie of mentale support te bieden.

De Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde is nu 24/7 beschikbaar voor  verpleeghuizen in het hele land via telefoonnummer 085 80 86 900.

Hoe werkt de supporthelpdesk ouderengeneeskunde?

Als de eigen specialist ouderengeneeskunde overbelast dreigt te raken of vaststaat op een corona-afdeling en geen supervisie aan de basisarts of behandeladvies aan de verpleegkundig specialist of physician assistent kan geven, is het mogelijk hen door te verwijzen naar de Supporthelpdesk. Dan overlegt de arts van de Supporthelpdesk hoe lang de helpdesk de achterwacht overneemt.

  • De Supporthelpdesk is bereikbaar voor de voorwacht (met medeweten van de achterwacht specialist ouderengeneeskunde uit het eigen verpleeghuis ) of de specialist ouderengeneeskunde zelf.
  • De zorginstelling blijft zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van de medische zorg door zelf een voorwacht en een SO achterwacht te bieden.
  • Het bieden van patiëntenzorg op locatie, voorraadbeheer en distributie van PBM en capaciteitsplanning valt niet onder het aanbod van de Supporthelpdesk.
  • Signalering van tekortkomingen worden door de specialist ouderengeneeskunde van de Supporthelpdesk teruggekoppeld aan de achterwacht SO, zodat deze dit intern verder op kan pakken.
  • Het telefoonnummer en e-mailadres van de achterwacht SO van de organisatie worden genoteerd ten behoeve van eventueel contact en terugkoppeling.
  • Met patiënten informatie en organisatie informatiegegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en alleen voor de continuïteit en kwaliteit van de Supporthelpdesk consultatie gebruikt; relevante knelpunten op het gebied van tekortkomingen in PBM, testmaterialen en medicatie kunnen voor de beroepsverenigingen worden gegenereerd.
  • De inzet van de Supporthelpdesk wordt gefinancierd door VWS en heeft dus geen financiële consequenties voor u als zorgorganisatie.
  • De dienstverlening door de Supporthelpdesk staat volledig los van andere vormen van dienstverlening door andere organisaties.

Aanmelden supporthelpdesk ouderengeneeskunde

Wilt u als arts werkzaam in een verpleeghuis gebruik maken van de diensten van de Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde of heeft u andersom interesse om telefonisch een bijdrage te leveren als arts van de Supporthelpdesk? In beide situaties kunt u telefonisch contact opnemen met de Supporthelpdesk.

Bron: Verenso.nl

Meer weten


Geplaatst op: 11 mei 2020
Laatst gewijzigd op: 13 mei 2020