Start ‘Waardigheid en trots op locatie’

Geplaatst op: 31 augustus 2018
Laatst gewijzigd op: 17 augustus 2022

Minister Hugo de Jonge van VWS presenteerde in april ‘Thuis in het verpleeghuis’ en vormde ‘Waardigheid en trots’ om tot ‘Waardigheid en trots op locatie’. Met Waardigheid en trots op locatie kunnen verpleeghuislocaties een check doen met het instrument Zelfanalyse Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De Zelfanalyse Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is een praktisch hulpmiddel om eventuele achterstand in kwaliteit zichtbaar te maken. U kunt nu meedoen in een gebruikersgroep met ondersteuning.

‘Waardigheid en trots, op locatie’ heeft als doelstelling zorgaanbieders en locaties te ondersteunen bij het realiseren van het kwaliteitskader. In de eerste fase van ‘Waardigheid en trots, op locatie’ doen we ervaring op met het goed vormgeven van het programma. Dat doen we met zorgaanbieders die als eerste willen deelnemen aan ‘Waardigheid en trots, op locatie’ en daarmee helpen bij de uitwerking ervan.

Het gaat bij die eerste fase in de eerste plaats om het in beeld krijgen waar uw locatie(s) staan ten opzichte van het kwaliteitskader. Hiervoor kunt u op een locatie een check doen met het instrument Zelfanalyse Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Daarmee wordt duidelijk waar u staat ten opzichte van het kwaliteitskader en welke stappen nog gezet moeten worden. De Zelfanalyse Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is een praktisch hulpmiddel. U kunt nu meedoen in een gebruikersgroep met ondersteuning en daarbij ons helpen bij de vormgeving van ‘Waardigheid en trots, op locatie’.

Hiermee krijgt u snel inzicht in de verbeterpunten voor uw organisatie. U ontvangt desgewenst kosteloos ondersteuning van de experts van Waardigheid en trots. Hebt u interesse en wilt u eventueel meer informatie? Meld uw organisatie met één of meerdere locaties aan.

Wat is de Zelfanalyse Kwaliteitskader verpleeghuiszorg?

Het instrument Zelfanalyse Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is een vragenlijst voor medewerkers in meerdere functies van één locatie – zorgprofessionals, management en ondersteuning – waarmee u inzicht krijgt in hoe een locatie staat ten opzichte van de acht thema’s van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Daardoor is het mogelijk om een gericht verbeterplan op te stellen en speerpunten aan te geven in het Kwaliteitsplan voor 2019 en de verbeterparagraaf per locatie. Het Kwaliteitsplan wordt door zorgorganisaties jaarlijks voor het einde van het jaar vastgesteld. Het speelt een rol bij (mogelijk) inspectiebezoek en gesprekken met het zorgkantoor.

De informatie die uit de Zelfanalyse naar voren komt, wordt geanalyseerd door het team van Waardigheid en trots. Zij bespreken dit in een dialoogsessie met betrokken medewerkers op locatie. Hieruit vloeit een advies aan de bestuurder voort. De uitkomsten kunnen worden meegenomen in de verbeterparagraaf van de locatie en daarmee het kwaliteitsplan van de organisatie. Of de uitkomsten kunnen hierop een aanvulling zijn. Afhankelijk van de uitkomsten kan een locatie ondersteuning vanuit Waardigheid en trots krijgen. Bijvoorbeeld in de vorm van expertsessies of door het aanreiken van methoden en instrumenten om de kwaliteit te verbeteren.

Vijf punten waarom de Zelfanalyse Kwaliteitskader Verpleeghuiskader wordt ingezet:

  • Het instrument geeft inzicht in de prestaties en verbeterpunten van een locatie van een verpleeghuis op de acht thema’s van het kwaliteitskader.
  • Uw organisatie ontvangt kosteloze ondersteuning van experts van Waardigheid en trots bij de analyse en aanpak van de verbeterpunten.
  • Met inzicht in verbeterpunten en de aanpak daarvan, is het makkelijker om een kwaliteitsplan op te stellen.
  • Het instrument is eenvoudig, toegankelijk en praktisch.
  • U helpt ons bij de verdere uitwerking van ‘Waardigheid en Trots, op locatie’.

Kennis delen

Deelname van verpleeghuizen helpt om het instrument Zelfanalyse nog verder te verbeteren. Tegelijkertijd stimuleert en faciliteert het team van Waardigheid en trots het delen van kennis en ervaringen. Alle kennis die actief wordt opgehaald, wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan verpleeghuissector.

Aanmelden

Heeft u interesse? Meld u aan via het aanmeldformulier en ontvang meer informatie zodra we het programma en het aanbod bekend maken. Meer informatie? Bel naar 030 7892510 .