SPOT ON: Samenwerken met plezier

Geplaatst op: 15 februari 2022
Laatst gewijzigd op: 28 maart 2022

Ook in 2022 staat (bijna) iedere maand een belangrijk thema van de verpleeghuiszorg centraal tijdens de SPOT ON-week. De SPOT ON-week van 21 tot en met 25 maart ging over Samenwerken met plezier. We gingen in op vragen als: Hoe ga je om met verschillen in teams en in samenwerking tussen verschillende disciplines? Hoe zorg je samen voor een passende strategische personeelsplanning die niet van ‘bovenaf’ wordt bepaald, maar gezamenlijk? Hoe geef je leiding aan een organisatie waar gelijkwaardigheid en werkplezier werkelijk invulling krijgt?

Werkgeluk en werkplezier

Er is veel te doen over de krapte op de arbeidsmarkt en de werkdruk in de verpleeghuiszorg. Gelukkig blijkt uit onderzoek dat een groot deel van de medewerkers in de verpleeghuiszorg hun werk met bevlogenheid en passie doen. Desondanks is het ziekteverzuim hoog en verlaten talentvolle professionals hun werkgever. Hoe kun je bijdragen aan meer werkplezier en medewerkers behouden voor je organisatie? 

Waardigheid en trots heeft zorgmedewerkers gevraagd waar ze hun werkgeluk uit halen. Ze gaven allemaal min of meer hetzelfde antwoord: collega’s waarop ik kan vertrouwen en fijn mee kan samenwerken. Teamgeluk en de manier van omgaan met elkaar zijn erg bepalend voor werkgeluk. Oprechte aandacht voor elkaar op alle niveaus in de organisatie blijkt cruciaal. 

Daarom trapten we de SPOT ON-week af met het artikel Fluitend naar je werk? Geef collega’s en bewoners oprechte aandacht!. Waarin we ingaan op de vraag: Hoe zorg je met aandacht voor zorgmedewerkers voor meer werkgeluk en een duurzame inzetbaarheid?

Verder gingen we in deze SPOT ON-week in op verschillende ingrediënten voor werkgeluk en werkplezier:

Teamsamenwerking

We organiseerden een webinar over ‘Gelijkwaardig samenwerken in teams’. Binnen een team is iedereen gelijkwaardig, maar niet gelijk. Hoe ga je om met verschillen in ervaring, in positie of expertise en hoe kun je ondanks die verschillen toch fijn samenwerken? We hebben handvatten en tips samengevat in een praatplaat.

praatplaat gelijkwaardig samenwerken

Strategische personeelsplanning

We deelden het mooie praktijkvoorbeeld van zorgorganisatie Roomburgh. Roomburgh betrekt haar medewerkers actief bij het opstellen van een plan voor strategische personeelsplanning. Dit gebeurt in verschillende sessies en door het proces behapbaar te maken. Voor Roomburgh levert deze manier van werken met een strategisch personeelsplan op dat zij medewerkers beter aan zich binden en zorgen voor een fijnere werkomgeving. Waardigheid en trots op locatie ondersteunde Roomburgh hierbij.

Lees meer over de aanpak van Roomburgh en de tips om in jouw organisatie aan de slag te gaan met strategische personeelsplanning in het artikel ‘Strategische personeelsplanning: Samen aan de slag met je medewerkers‘.

We organiseerden ook een werksessie ‘Aan de slag met strategische personeelsplanning gericht op het behoud van medewerkers’. Strategische personeelsplanning is een factor die er toe doet om medewerkers te behouden. Door dit goed vorm te geven ontstaat er in het dagelijks werk ruimte voor rust, stabiliteit, (persoonlijke) groei en plezier in de teams. Maar visie, beleid en praktijk sluiten niet vanzelf op elkaar aan. In de werksessie gingen we met de door deelnemers ingebrachte casuïstiek aan de slag.

Goed leiderschap

Goed leiderschap is een belangrijke factor voor kwaliteit van zorg en werkplezier van zorgmedewerkers. Bij vijf succesvolle verbetertrajecten van Waardigheid en trots speelde leiderschap een essentiële rol. Onderzoekers van Waardigheid en trots onderzochten om welke aangrijpingspunten en leiderschapskenmerken voor bestuurders en managers het ging en kwamen er tot zeven.

Ook gaven we een toelichting op deze geleerde lessen tijdens de online bijeenkomst ‘Hoe draagt leiderschap bij aan werken met plezier?’ met als extra de ervaringen van Zorggroep Ter Weel.

Podcast-serie Werken met plezier

podcast werkgeluk rianne franken

De elementen voor werkgeluk en werkplezier komen ook terug in de podcast-serie over werken met plezier.

  • Podcast ‘Hoe stimuleer je ‘Flow, Fun & Friendship’ voor meer werkplezier in het verpleeghuis’ met Rianne Franken, locatiemanager van verpleeghuis Hof van Nassau (tanteLouise). Rianne volgde de opleiding voor werkgelukdeskundige. Zij vertelt hoe ze op haar locatie de verschillende elementen van werkgeluk in de praktijk brengt. Bijvoorbeeld door aandacht voor ‘flow’ en ‘fun and friendship’ binnen de teams. Beluister de podcast met Rianne Franken.
  • Podcast ‘Ontwikkelruimte en teamsamenwerking zorgen voor werkgeluk’ met Andrea Coats, leerling-verpleegkundige bij Aafje. De ruimte die zij ervaart om zich te blijven ontwikkelen en de goede samenwerking binnen het team, zijn volgens Andrea voorwaarden voor het werkplezier dat zij ervaart. Beluister de podcast met Andrea Coats.
  • Podcast ‘4 ingrediënten voor werkgeluk en werkplezier’ met Monique Muselaers, zorgondernemer en eigenaar van twee kleinschalige wooninitiatieven voor mensen met dementie. Monique noemt in deze podcast onder andere intrinsieke motivatie, aandacht voor elkaar, ruimte en waardering voor medewerkers als belangrijke ingrediënten voor werken met plezier. Beluister de podcast met Monique Muselaers.

Kennisdossier Werken met plezier

Werken met plezier kent uitdagingen op organisatieniveau, leiderschap, medewerker- en teamniveau. Denk aan goed werkgeverschap, ruimte voor professionals, passende ondersteuning, leren, ontwikkelen, vitaliteit, werkplezier en een toekomstgerichte personeelsplanning. Waardigheid en trots verzamelt kennis en praktijkvoorbeelden over deze thema’s in het Kennisdossier Werken met plezier. Dit dossier kent nog 3 subdossiers:

Meer weten