SPOT ON: Goed werkgeverschap – Medewerker en werkgever samen aan het roer

Geplaatst op: 23 augustus 2023
Laatst gewijzigd op: 30 augustus 2023

Tijdens de SPOT ON-week van maandag 25 tot vrijdag 29 september 2023 staat het thema ‘Goed werkgeverschap – medewerker en werkgever samen aan het roer’ centraal. Goed werkgeverschap is cruciaal om medewerkers te binden en boeien: het betekent dat organisaties goed luisteren naar medewerkers, zeggenschap organiseren en daarmee voorwaarden scheppen voor werkplezier en duurzame inzetbaarheid. We bieden drie online bijeenkomsten aan waarin verschillende aspecten van goed werkgeverschap aan bod komen en publiceren in de SPOT ON-week elke dag een leerzaam artikel over dit onderwerp. 

Goed werkgeverschap focust op vier aandachtsgebieden: van nieuwe medewerkers tot meer zeggenschap van het huidige team

Binnen het thema Goed werkgeverschap focussen we op vier belangrijke thema’s:

  • Nieuwe medewerker: de medewerker van de toekomst, werving, on-boarding, scholing en samenwerken in de regio.
  • Duurzame inzetbaarheid: vitale medewerkers, werk-privé balans op orde, omgaan met werkdruk en stress, werkplezier en samenwerken.
  • Strategische personeelsplanning: gezond roosteren,  functiedifferentiatie, contract-uitbreiding.
  • Zeggenschap en persoonlijk leiderschap: Hoe doe je dat: goed luisteren en hoe vertaal je dat naar goed beleid en bestuur?

Online bijeenkomsten gelukkig en gezond werken, zeggenschap en contractuitbreiding

Tijdens de SPOT ON week plaatsen wij diverse artikelen en praktijkvoorbeelden en vinden er drie online bijeenkomsten plaats.

Dialoogsessie: Gelukkig en gezond werken in de zorg van morgen. Hoe dan?

Dinsdag 19 september 2023 | 11:00 – 12:00 uur | i.s.m. ActiZ

Hoe geef je invulling aan zeggenschap? Wanneer voel je je werkelijk gezien en gehoord? En hoe geef je aandacht aan persoonlijk werkgeluk, zonder het team te kort te doen? Samenwerken in een veranderende werkelijkheid, hoe faciliteren goeie werkgevers dat? We horen graag jouw vragen en ervaringen. Maar zijn ook nieuwsgierig naar jouw ideeën en oplossingen.

Tijdens de bijeenkomst gaan we aan de hand van stellingen en dilemma’s met elkaar in gesprek. Na een plenaire opening ga je in groepen uit elkaar om met de aanwezigen je ervaringen uit te wisselen.

Meld je aan voor de sessie

Webinar: Van zeggenschap naar gehoord worden

Maandag 25 september 2023 | 16:00 – 17:30 uur | Sprekers: Wilhelmien Hak (Santé Partners), Janet Harms en Ina Kruiter (Zorggroep Meander) en Landelijk Actieplan Zeggenschap

Professionele zeggenschap is sinds juli verankerd in de wet en ook in de cao is zeggenschap vastgelegd. Maar hoe geef je daar op een goeie manier vorm aan? Wat is daarvoor nodig en als het georganiseerd is, voel jij je dan wel echt gehoord? In dit webinar delen we praktijkvoorbeelden en tips om zeggenschap vorm te geven en in te bedden in de organisatie. Het Landelijk Actieplan Zeggenschap geeft een toelichting op de Visie en Roadmap die zij ontwikkelden om organisaties concrete handvatten te geven om zeggenschap te versterken

Daarnaast vertelt Wilhelmien Hak hoe Santé Partners een echte omslag heeft gemaakt en horen we van Zorggroep Meander hoe zij aan de slag zijn met zeggenschap. Je krijgt de kans om vragen te stellen en uit te wisselen. Kortom een sessie, om je op nieuwe mogelijkheden en ideeën te brengen en praktische tips en handvatten te bieden.

Meld je aan voor dit webinar

Webinar: Contractuitbreiding binnen de zorg: successen en ‘geleerde lessen’

Donderdag 28 september 2023 | 9:30 – 11:00 uur | Spreker: Michelle ten Bruggen Cate (Stichting Het Potentieel Pakken) en Paul Kramers (Pieter van Foreest)

Contractuitbreiding is een instrument om de arbeidstekorten in de zorg aan te pakken. Stichting Het Potentieel Pakken begeleidde zorgorganisaties intensief om contractuitbreiding te realiseren binnen teams. Na het verandertraject is het aan de zorgorganisatie zelf om dit ‘ingezette vliegwiel’ verder toe te passen. In dit webinar delen Michelle ten Bruggen Cate van stichting het Potentieel Pakken samen met Paul Kramers van Pieter van Foreest de ingezette methoden tijdens het verandertraject.

Vragen als ‘welke kansen zijn er om aan te pakken’ en ‘welke lessen zijn er om van te leren’ worden beantwoord. Ook komt de vraag ‘waar staan organisaties een tijd na de start van contractuitbreiding?’ aan de orde. Tenslotte worden diverse handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan met het thema contractuitbreiding binnen jouw organisatie.

Meld je aan voor dit webinar

Lees meer