SPOT ON: aandacht voor leren

Geplaatst op: 25 april 2022
Laatst gewijzigd op: 3 oktober 2022

Ook in 2022 staat (bijna) iedere maand een belangrijk thema van de verpleeghuiszorg centraal tijdens de SPOT ON-week. De SPOT ON-week van 16 t/m 20 mei gaat over Aandacht voor leren. Blijven leren en ontwikkelen in de zorg is belangrijk. Een deel van de medewerkers verlaat de zorg omdat zij zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. Gelukkig komen er ook weer nieuwe medewerkers. Zij-instromers bijvoorbeeld, maar juist zij moeten het vak nog leren. Ook ervaren zorgprofessionals willen zich blijven ontwikkelen. Dit om goed in te kunnen spelen op de unieke zorgvragen van bewoners. In deze SPOT ON bundelen we kennis, tips en inspiratie op het gebied van leren op je werkplek, een veilig leerklimaat bieden, en bijvoorbeeld hoe je het gesprek over leren en ontwikkelen kunt aangaan binnen je team.

19/5 Webinar Samen leren en verbeteren

Op 19 mei organiseerden we het webinar ‘Samen leren en verbeteren: Hoe geven we vorm aan een lerende organisatie?’. Verpleeghuis Thebe – Ruitersbos deelde tijdens dit webinar de ervaringen en geleerde lessen van het werken met de Kwaliteit Verbetercyclus (KVC). Deze cyclus is ontwikkeld om medewerkers te ondersteunen in het dagelijks werk aan de slag te gaan met kwaliteitsverbetering en voor het creëren van een organisatiebrede leer- en verbetercultuur. We stonden tevens stil bij de rol van de kwaliteitsverpleegkundige bij het leren en verbeteren op de werkplek. De lessen van Ruitersbos zijn ook opgenomen in onderstaande publicatie:

Publicatie ‘Implementatie van het leren en verbeteren in 8 stappen’

omslag publicatie leren en verbeteren in 8 stappen

De ervaringen en geleerde lessen van Ruiterbos en nog 5 andere verpleeghuizen zijn samengevat in de publicatie ‘Implementatie van het leren en verbeteren in acht stappen’.

Tools: Implementeren van leren op de werkplek

Om het de verpleeghuizen en de teams makkelijker te maken ontwikkelen we tools om leren een plek te geven in het dagelijks werk.

Reflectiekaartjes: In gesprek over leren

We presenteren een set van 5 reflectiekaartjes waarmee je binnen je team het gesprek kunt aangaan over leren. Op de reflectiekaartjes staan in stripvorm herkenbare situaties uitgetekend waarin opvattingen over leren tot uiting komen. Ook staan er een aantal vragen die je samen kunt bespreken. Zo kun je de kaartjes bijvoorbeeld gebruiken in het teamoverleg om te reflecteren op hoe in jullie team, op de afdeling of locatie aandacht en ruimte voor leren wordt geboden en of leren een structurele plaats in het proces inneemt.

Praatplaat en zakkaartjes: Je werkplek als leerplek

De beste manier van leren? Dat is als collega’s tijdens het werk tips, moeilijke situaties en verbeteringen met elkaar delen. Dan sluit het antwoord goed aan op de vraag, op het juiste moment en op de juiste plek. Je leert niet alleen iets, maar het maakt je werk ook interessanter. Het verbetert de samenwerking in je team, omdat je het samen doet. Misschien lijkt het om tijd te vragen die je in de waan van de dag niet hebt. Maar even stil staan zorgt dat je verderop slimmer en beter je werk kunt doen. Dat levert weer tijd op.

We hebben vijf momenten uit een gewone dagdienst uitgekozen die je kunt gebruiken als leermomenten. Bij die momenten geven we je korte tips die je als zorgprofessional direct toe kan passen. We hebben deze momenten gevisualiseerd op een praatplaat en voor elk van de leermomenten hebben we zakkaartjes gemaakt met vragen en tips om het moment als leermoment te benutten.

Slinger van kwetsbaarheid

Weet jij van jouw teamgenoten hoe hun scholings- en carrièrepad er tot nog toe uitziet? Om te vieren waar jullie als zorgprofessionals nu staan en om trots te kunnen zijn op wat je al bereikt hebt, ga je samen aan de slag met het maken van een slinger van kwetsbaarheid.

Toolkit – Leren op de werkvloer

Vier vermogens bij leren werken werken leren

Vaak denken we bij leren aan formele momenten, zoals een cursus of training. Echter, in de praktijk blijkt de werkplek de belangrijkste bron voor leren te zijn. Deze toolbox bevat praktische tools die je helpen vorm te geven aan leren op de werkvloer in jouw organisatie.

Videoserie ‘Leren en verbeteren in de ouderenzorg’

Je hebt als zorgmedewerker te maken met een zorgvraag die voortdurend verandert. En kennis die zich razendsnel ontwikkelt. Daarom is het noodzakelijk dat je blijft leren. In deze videoreeks van 5 korte video’s voor medewerkers en bestuurders hoor je hoe je leren en verbeteren vanzelfsprekend maakt.

Inspiratie: Aandacht voor leren in de praktijk

Tijdens de SPOT ON-week laten we ook goede voorbeelden zien van organisaties waar aandacht voor leren een duidelijke plek heeft gekregen, of waar op het gebied van leren grote stappen gezet zijn. Doe inspiratie op met het lezen van de volgende artikelen.

Meer weten