SCP-rapport: ‘lichte verbetering ervaren kwaliteit verpleeghuiszorg’

Geplaatst op: 23 februari 2021
Laatst gewijzigd op: 23 februari 2021

Om de kwaliteit van zorg en leven in het verpleeghuis te verbeteren is er de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de verpleeghuiszorg. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft vanuit het perspectief van de bewoners zelf onderzocht wat hiervan het resultaat is. In de publicatie Het leven in een verpleeghuis schetst het SCP een algemeen landelijk beeld, waaruit blijkt dat er een lichte verbetering van de ervaren kwaliteit van de zorg is.

Kwaliteitsimpuls positief effect kwaliteit zorg

Over het algemeen zijn zowel de bewoners als hun naasten tevreden over de veilige en prettige woonomgeving en goede zorgen. De tevredenheid over de aandachtige zorg, de inspraak en het vertrouwen in het verzorgende personeel is licht toegenomen tussen 2015 en 2019. De kwaliteitsimpuls die de sector heeft gehad, lijkt op deze gebieden dus effect te hebben. Een aantal positieve verschuivingen ten opzichte van 2015:

  • De verzorging gebeurt volgens de bewoners minder gehaast (33% in 2019 vs. 40% in 2015)
  • Bewoners vinden vaker dat het personeel voldoende tijd en aandacht heeft voor levensvragen (64% vs. 58%)
  • Bewoners hebben vaker een verzorgende aan wie ze dingen in vertrouwen kwijt kunnen (74% en 68%).
  • Het aandeel bewoners dat bijna niet buiten komt is gedaald van 25% naar 20%.
  • De grote meerderheid van de bewoners (84%) geeft aan tevreden te zijn met de activiteiten die zij doen.

Bestrijden eenzaamheid en pijnklachten

Daarnaast vormen eenzaamheid en pijnklachten nog steeds een probleem. Een meerderheid van de bewoners kampt met eenzaamheidsgevoelens. De oplossing voor deze problematiek is niet zomaar voorhanden. Eenzaamheid kent namelijk niet één oorzaak. Om tot een gerichtere aanpak van eenzaamheid te komen is meer inzicht nodig in de dynamiek en in de interactie van verschillende factoren die eenzaamheid kunnen veroorzaken, en mogelijke interventies die eenzaamheid kunnen verminderen.

Uit dit onderzoek blijkt ook dat nog altijd een groot deel van de bewoners kampt met pijn- en slaapklachten die de ervaren levenskwaliteit negatief beïnvloeden. Investeren in meer kennis over het signaleren, verhelpen of verminderen van pijnklachten zou de levenskwaliteit van bewoners verder kunnen verhogen.

Download

Zelfbewustzijn en toegenomen ambitie

Anneke Augustinus, programmamanager bij Vilans voor het kwaliteitsprogramma ‘Waardigheid en trots op locatie’ dat verpleeghuislocaties ondersteunt bij het werken aan kwaliteitsvraagstukken:

‘Uit het SCP-rapport blijkt dat er belangrijke stappen zijn gezet in de professionalisering van de sector en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Tegelijk zien we vanuit ‘Waardigheid en trots op locatie’ dat veel zorglocaties nog een flinke opgave hebben om op alle punten te voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Maar de sector is zich steeds meer bewust van de uitdagingen waarvoor zij staat. Dit sterker zelfbewustzijn en toegenomen ambitie maakt dat de lat steeds hoger wordt gelegd en dat maakt de ultieme kwaliteit onmogelijk maar goede kwaliteit haalbaar.’

Waardigheid en trots op locatie

Waardigheid en trots op locatie is een ondersteuningsprogramma voor verpleeghuislocaties uit het programma Thuis in het Verpleeghuis. Deelnemende locaties krijgen binnen drie maanden inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten krijgen zij ondersteuning op maat. Al 500 locaties doen mee! Lees meer over  Waardigheid en trots op locatie.

Bron: scp.nl