Routekaart coronamaatregelen per 13 oktober

Geplaatst op: 14 oktober 2020
Laatst gewijzigd op: 12 januari 2021

Op de persconferentie van 13 oktober 2020 zijn strengere maatregelen aangekondigd die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Het coronavirus heeft de afgelopen periode te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het doel van deze nieuwe maatregelen is het virus onder controle te houden. Daarbij blijft het cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. In de ‘routekaart’ zijn de nieuwe maatregelen per risiconiveau weergegeven. De maatregelen staan beschreven in de Kamerbrief van 13 oktober ‘Stand van zaken COVID-19’.

Verdere stijging corona in verpleeghuis

In de persconferentie gaf Minister de Jonge onder andere aan, dat de besmettingen in verpleeghuizen ook flink zijn gestegen: ‘Twee weken geleden werd er in 150 verpleeghuizen een besmetting geconstateerd, nu is dat ruim twee keer zoveel. Als we doorgaan als we deden, dan verdubbelen alle cijfers nogmaals. Ruim.’ Dit blijkt uit cijfers van het RIVM en is gebaseerd op het aantal verpleeghuislocaties waar in de afgelopen 28 dagen sprake is van tenminste één vastgestelde COVID-19 besmetting op basis van een positieve test. Dit aantal is vergelijkbaar met aantal locaties aan het begin van de eerste golf in het midden van maart 2020.

In de routekaart staat dat de te nemen maatregelen afhankelijk zijn van de situatie op de locatie. Denk daarbij aan maatregelen als:

  • Het (strikter) uitvoeren van een gezondheidscheck en de registratie bij bezoek;
  • Het frequenter testen van bewoners en zorgmedewerkers, in geval er sprake is van een uitbraak op de locatie;
  • Het preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door personeel en door bezoekers;
  • Het gericht beperken van sociaal contact en bezoek met oog voor het belang voor mensen om hun naasten te kunnen blijven ontmoeten;
  • Het verkleinen van dagbestedingsgroepen of het scheiden van groepen van bewoners en groepen van mensen die thuis wonen.

Dashboard besmette locaties verpleeghuiszorg

In dit overzicht van de Rijksoverheid vind je het totaal aantal besmette locaties en de verdeling van besmette locaties per regio. Het dashboard wordt dagelijks bijgewerkt.

Handreiking bezoek en sociaal contact

Al eerder is aangegeven dat de kans klein is dat er opnieuw een landelijk geldende bezoekregeling voor verpleeghuizen ingesteld wordt. Daarom is het van belang dat iedere zorgorganisatie voor iedere locatie een plan op maat heeft. Veldpartijen hebben hiervoor een handreiking bezoek en sociaal contact voor de verpleeghuiszorg ontwikkeld. Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor maatwerk op elke zorglocatie, waarbij een goede balans tussen veiligheid en welbevinden op basis van professioneel inzicht het uitgangspunt is.

Poster: do’s en dont’s bij bescherming tegen corona

Zorgvoorbeter heeft een poster ontwikkeld met praktische tips over hoe je je beter kunt beschermen tegen corona. Hoe gebruik je beschermende kleding, handschoenen, bril en sloffen? Wanneer moet je een mondneusmasker dragen? De poster legt ook uit waarom je dingen op een bepaalde manier moet doen zoals bijvoorbeeld:

  • Waarom is de volgorde van aan- en uittrekken van beschermingsmiddelen zo belangrijk?
  • Waarom moet je vooral bij de tillift bijzonder goed hygiëne toepassen?
  • Kan je een disposable jas meerdere keren gebruiken?
  • Wanneer een mondneusmasker gebruiken?
  • Moet je slofjes over je schoenen aantrekken?
Corona-ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie

Hulp nodig om je verpleeghuisorganisatie of -locatie voor te bereiden op de tweede golf of bij bij het opstellen en implementeren van een plan van aanpak rondom bezoek en sociaal contact? Schakel een deskundige coach in via Waardigheid en trots op locatie.

Bron: Rijksoverheid.nl en zorgvoorbeter.nl

Meer weten