Proefimplementatie afsprakenset uitwisseling kwaliteitsinformatie

Geplaatst op: 30 oktober 2020
Laatst gewijzigd op: 12 februari 2021

De afgelopen maanden hebben zorgaanbieders en andere ketenpartijen samengewerkt aan het vaststellen van de afsprakenset KIK-V (‘Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg’). De afspraken moeten de knelpunten oplossen die de zorgaanbieders ervaren in de uitwisseling van kwaliteitsinformatie. Voordat wordt overgaan tot een landelijke implementatie van de afsprakenset, start een proefimplementatie bij vijf zorgaanbieders in de regio Kennemerland. Ook vindt er op donderdag 26 november een algemene online informatiebijeenkomst plaats over de implementatie van de afsprakenset zodat zorgaanbieders weten wat dit voor hen betekent en hoe zij zich kunnen voorbereiden.

Animatievideo afsprakenset kwaliteitsinformatie

Wat houdt de afsprakenset Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg precies in? In onderstaande animatievideo wordt dit uitgelegd.

Kwaliteitsinformatie personeelssamenstelling en basisveiligheid

De eerste afsprakenset richt zich op twee thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg die voor de ketenpartijen prioriteit hebben: ‘personeelssamenstelling’ en ‘basisveiligheid’. De afsprakenset is eerder al getoetst in de praktijk. Sjaak van der Linden, adviseur Kwaliteit en Veiligheid bij Zorgcirkel, nam deel aan zowel de praktijktoets over personeelssamenstelling, als over de indicatoren voor basisveiligheid:

Van der Linden: ‘We hebben intensieve maar leuke gesprekken gevoerd over de definiëring van de gegevens en de haalbaarheid van de afspraken. In een positief kritische sfeer bespraken we de uitdagingen die we tegenkomen en hoe we naar een oplossing kunnen werken. Er werd goed geluisterd naar onze input en inzichten. Bijkomend positief effect was dat we door deze gesprekken ook zelf gedwongen werden onze eigen processen kritisch onder de loep te nemen.’

Meer weten