Poster Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 11 april 2017
Laatst gewijzigd op: 17 augustus 2022

De V&VN-poster Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg helpt professionals in de verpleeghuiszorg aan de slag gaan met het kwaliteitskader. De poster kan als handvat dienen bij het werkoverleg.

Beknopte weergave kwaliteitskader

Op de poster staat kort en krachtig samengevat wat er van professionals in de verpleeghuiszorg verwacht wordt en wat professionals mogen verwachten van de werkgever. Beknopt wordt weergegeven hoe een organisatie aan anderen laat zien dat zij lerend bezig is. Verpleeghuizen dienen bijvoorbeeld jaarlijks een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag te maken. De poster gaat in op persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn, basisveiligheid, een goede werkomgeving, personeelssamenstelling en management.

Het kwaliteitskader is dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Het is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de beste zorg voor de cliënt. Het is voor iedereen die betrokken is bij de verpleeghuiszorg. Dit kwaliteitskader bouwt voort op het vorige kwaliteitskader. Nieuw is de nadruk op leren en verbeteren, bijvoorbeeld door ruimte voor reflectie in het team en werkbezoeken en intervisies bij andere zorgorganisaties.

Bron: Zorginstituut Nederland

Meer weten