Personeelssamenstelling in de kleinschalige zorg: Wat is de ideale functiemix?

Geplaatst op: 11 november 2019
Laatst gewijzigd op: 11 november 2019

Op maandag 4 november gingen ruim 35 kleinschalige zorgaanbieders met elkaar en met experts in gesprek over verantwoorde personeelssamenstelling. De bijeenkomst, georganiseerd door KenniZ en Waardigheid en trots op locatie, startte met een introductie over de in januari vastgestelde norm verantwoorde personeelssamenstelling. Verpleeghuizen hebben daarbij de ruimte om lokaal en context-gebonden invulling te geven aan de personeelsnorm. De aanwezigen toetsten de norm aan de eigen organisatie en zochten naar verduidelijking in gesprek met elkaar en de aanwezige experts: Diana Kole (Senior kennismanager bij Vilans, Waardigheid en trots op locatie) en Barbara de Kort (Adviseur zorg en Coach Waardigheid en trots op locatie). Ook werden vragen beantwoord en tips uitgewisseld.

De ideale functiemix: inzet helpende niveau 2

In rondetafelgesprekken gingen de zorgaanbieders aan de slag met ingebrachte casuïstiek op het gebied van personeelssamenstelling. Er waren met name vragen over de ‘ideale functiemix’. Kun je bijvoorbeeld een helpende niveau 2 een passende rol geven, gerelateerd aan de personeelsnormen? Een deelnemende organisatie gaf hierop aan: ‘wij willen wel werken met niveau 2, maar alleen als zij ook de medicatieveiligheid kunnen checken of met tilliften kunnen werken’. De organisatie schoolt medewerkers niveau 2 hierin met o.a. behulp van e-learnings en coaching on the job door niveau 3 collega’s. Een andere organisatie vulde hierop aan dat zij een GHP opleiding (gespecialiseerd helpende psychogeriatrie) opgezet hebben en niveau 2 medewerkers hiermee scholen.

Extra inzet personeel bij nieuwe bewoner

Extra inzet van personeel is bij veel organisaties gewoon rondom de opname van nieuwe bewoners. Om een ‘zachte’ landing voor nieuwe bewoners te creëren bezoeken veel organisaties de bewoner eerst in de thuissituatie, zodat er inzicht is in de gewoontes en omstandigheden daar. Daarnaast is de stap voor nieuwe bewoners die al deelnemen aan dagactiviteiten op de locatie ook kleiner als ze er gaan wonen.

Passende ondersteuning bij probleemgedrag

Als het gaat om de benodigde expertise bijvoorbeeld om passende ondersteuning te bieden voor bewoners met probleemgedrag, zijn meerdere organisaties enthousiast over de ondersteuning van CCE (centrum voor consultatie en expertise) en zet een organisatie een eigen dementiecoach in, die voor elke individuele bewoner kan adviseren in de aanpak.

De juiste aanwas van nieuwe medewerkers

Met betrekking tot de inzet van nieuwe medewerkers besteden de meeste organisaties veel tijd aan een goede selectie, bijvoorbeeld doordat medewerkers eerst enkele diensten meedraaien voordat ze in dienst komen of deelnemen aan een soort assessment. De werving van nieuwe medewerkers wordt ook gezocht in het inzetten van studenten met een zorg gerelateerde studie of buitenlandse verpleegkundigen.

Bron: KenniZ.nl

ondersteuning personeelssamenstelling

Meer weten