Personeelsnorm Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg opgenomen in Register Zorginstituut

Geplaatst op: 24 januari 2019
Laatst gewijzigd op: 31 augustus 2020

Zorginstituut Nederland heeft in december 2018 een Pakket aan Normen en Instrumenten voor een betere personeelssamenstelling in ontvangst genomen. Dit pakket, aangeboden door V&VN als trekker van de stuurgroep Kwaliteit Verpleeghuiszorg namens veldpartijen en beroepsgroepen, is door het Zorginstituut getoetst aan de hand van criteria uit het toetsingskader.

Het Zorginstituut oordeelt positief en heeft de personeelsnorm en de indicatoren per 21 januari 2019 opgenomen in het openbare Register.

Tijdelijke norm wordt de standaard

Het Register is de centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg in Nederland. Opname in het Register betekent dat de normen en indicatoren gelden voor alle verpleeghuizen in Nederland.

Concreet betekent dit dat de tijdelijke norm de standaard wordt: minimaal 2 zorgverleners beschikbaar voor zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten.

Deze norm was eerder al genoemd binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Veldpartijen en ook het Zorginstituut concluderen dat de contextgebonden personeelsnorm het belang van kwalitatief goede zorg en tegelijkertijd doelmatige zorg borgt. Omdat de tijdelijke norm nu de standaard wordt, verandert de contextgebonden personeelsnorm niet.

ondersteuning personeelssamenstelling

Toolkit verbetering personeelssamenstelling

Samen met 40 teams van zorginstellingen uit heel Nederland zijn in opdracht van de  stuurgroep Kwaliteit Verpleeghuiszorg een handreiking en instrumenten ontwikkeld die helpen om de personeelssamenstelling, die past bij de zorg voor de bewoners van een zorgorganisatie, te kunnen vaststellen. Naast passende zorg wordt ook gekeken naar doelmatigheid.

Bron: Zorginstituutnederland.nl

Klik op één van de 6 tools van de onderstaande Toolkit verbetering personeelssamenstelling om direct naar de tool te gaan.

Meer weten