Hoe je intimiteit en seksualiteit een structurele plek geeft in de ouderenzorg

Geplaatst op: 1 december 2022
Laatst gewijzigd op: 2 december 2022

Inspiratie, kennis uitwisselen en een vervolg geven aan het SIVIL-project (Seksualiteit & Intimiteit in Verpleeghuizen: Interventies en Lerende netwerken) van Rutgers en Vilans. Daarvoor kwamen op 21 november ruim 130 (zorg)professionals en andere belangstellenden samen in Utrecht. De ambitie: intimiteit en seksualiteit een structurele plek geven in de ouderenzorg. Alleen dit thema bespreekbaar maken, is iets waar zorgverleners niet altijd goed voor zijn toegerust. Hoe voer je het gesprek? Het verslag van de bijeenkomst ‘Symposium intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg: maak het toekomstbestendig’ geeft antwoord.

Symposium intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg: maak het toekomstbestendig

Het symposium wordt geopend door Teun Toebes. ‘Ik voel me meteen thuis’, zegt hij. ‘Veel mensen bij elkaar in een lekker warme zaal.’ Teun heeft een heldere missie: de levenskwaliteit van mensen met dementie verbeteren. Ruim twee jaar geleden verhuisde hij daarom naar de gesloten afdeling van een verpleeghuis. Teun leerde veel over intimiteit van zijn huisgenoten.

Het SIVIL-project

Ymke Kelders, projectleider SIVIL en Henry Mostert van Vilans vertelden over het ontstaan van het project. Het was ingewikkeld het thema seksualiteit in de langdurige zorg op de agenda te krijgen. Met de expertise van Rutgers en Vilans en met financiering van ZonMw kwam het project uiteindelijk van de grond. Een prachtig complementair huwelijk. ‘Wij deden niet aan seks, jullie deden niet aan ouderen’, merkt Henry lachend op.

‘We ontwikkelden tools voor professionals, opleidingen, cliëntenraden en beleidsmedewerkers. En we hebben mensen bereikt die ambassadeur van dit onderwerp zijn geworden binnen hun eigen organisatie.’

Ymke Kelders, Rutgers

Rondetafelgesprek met studenten, cliëntenraad en bewoners

Waarom is seksualiteit voor cliënten en studenten een belangrijk onderwerp? En welke rol kan de cliëntenraad hierbij spelen? En waar liggen de behoeftes van de bewoners? Tijdens het rondetafelgesprek komen onder andere deze vragen ter sprake.

Blik op de toekomst

Het is duidelijk dat de wens om hierover te blijven uitwisselen groot is en daar hebben Rutgers en Vilans al op geanticipeerd. Het materiaal dat in SIVIL ontwikkeld is, blijft beschikbaar. Ook is er een lerend netwerk opgestart en komt er een spreekuur waar zorgprofessionals zich kunnen laten voorlichten. ‘Zo voel je je niet eenzaam in jouw organisatie als je dit oppakt’, zegt Henry. Ymke hoopt dat de hele zaal het enthousiasme, de noodzaak en het plezier van dit onderwerp blijft voelen. ‘Ga zo door!’

Bron: seksindepraktijk.nl

Meer weten