Omring werkt met Positieve Gezondheid en brengt persoonsgerichte zorg

Geplaatst op: 16 februari 2017
Laatst gewijzigd op: 5 september 2022

Zorgorganisatie Omring in Noord-Holland wil zorg persoonsgerichter maken. Maar hoe doe je dat? Een transformatieprogramma Positieve Gezondheid van Vilans en het Institute for Positive Health (IPH) bleek de beweging te bieden waarnaar Omring op zoek was. Vilans, kennisinstituut voor de langdurige zorg, zoekt met het programma naar een andere inhoud van zorg en eigen regie voor cliënten met langdurige zorgvragen, zegt directeur Advies en Implementatie Stannie Driessen. “De zorg is nu nog ziektespecifiek ingericht: bij ziekte A doe je B. Maar de mens is niet zijn ziekte. We moeten met de zorg aansluiten op wat voor deze mens belangrijk is. De zorg moet passend zijn voor de cliënt en niet andersom.”

Positieve Gezondheid
‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’, zo formuleert Machteld Huber, voormalig huisarts en oprichter van IPH, de nieuwste opvatting over gezondheid. Gezondheid is dus niet alleen de afwezigheid van beperking of ziekte. Deze brede definitie van gezondheid van Huber kent 6 dimensies: lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en sociaal maatschappelijk participeren. De wensen en behoeftes van de cliënt op deze 6 dimensies vormen het uitgangspunt voor de doelen die de zorgdriehoek van medewerker, bewoner en naasten samen stelt.

Geen trucje maar attitude

Het transformatieprogramma wilde het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in de praktijk brengen. Ze gingen met 8 organisaties aan de slag, waaronder Omring. Het bleek veel impact te hebben op de medewerkers. Krisha de Vries van Omring vertelt: ‘Je moet voelen wat Positieve Gezondheid inhoudt. Hoe zit ik nou in die 6 dimensies? Dan ervaar je: dit gaat over mij. Niet per se waar je slecht scoort, maar wel waar je beter op wilt scoren.’ Iedere medewerker werd gekoppeld aan een collega te ervaren hoe het is een ander op een bepaalde manier te ondervragen en hoe het is om zelf zo bevraagd te worden. ‘Door het zelf te ervaren blijft het geen trucje, maar wordt het een attitude’, aldus Huber. ‘Dat hebben de medewerkers twee maanden geoefend. Daarna gingen ze pas het gesprek aan met de cliënt.

Leren luisteren

Gaandeweg kregen de teams training in leren luisteren: door motiverende gespreksvoering de ander laten praten. Niet meteen handelen, maar doorvragen. Mensen helpen om keuzes te maken. Wil de cliënt van een 4 op de ene dimensie naar een 6? Of wil hij liever van de 6 op een andere dimensie een 8 zien te maken? Het gaat er dus niet om dat de cliënt op alle dimensies positief moet scoren. Persoonsgerichte zorg is dat de cliënt bepaalt wat belangrijk is. Neem de cliënt van wie het tweede been werd geamputeerd, vertelt Huber. Op de revalidatieafdeling ging men met haar in gesprek aan de hand van het spinnenweb. Het enige wat zij werkelijk wilde, was zelfstandig naar het toilet kunnen blijven gaan. Voor al het andere had ze genoeg mensen om haar heen. Huber: ‘Daar hebben zij de revalidatie toen volledig op ingezet. De mevrouw was heel gelukkig toen het haar lukte.’

Betekent dit nou dat het zogeheten medische model helemaal losgelaten moet worden? De noodzakelijke verpleegkundige handelingen moeten uiteraard wel gewoon gedaan worden, zegt Huber. Artsen, fysiotherapeuten, logopedisten en diëtisten menen vaker dat zij Positieve Gezondheid al als uitgangspunt van hun zorgverlening hanteren, zegt De Vries. ‘In hun opleiding staat de mens als geheel centraal, maar ze hebben daarbij wel de medische bril op. Het gaat erom dat iedereen in het netwerk van zorg: huisartsen, geriaters en andere zorgverleners, vanuit het Positieve Gezondheidsbegrip werkt, anders blijf je met elkaar in discussie over wat voor deze cliënt nou de beste zorg is.’

Bron: De eerstelijns

Meer weten