Omgaan met afweergedrag bij mondzorg

Geplaatst op: 16 mei 2017
Laatst gewijzigd op: 18 maart 2022

Wat doe je als een cliënt afweergedrag vertoont bij het verlenen van mondzorg? Laat je de mondzorg dan maar zitten of zet je toch door, ook al wil de cliënt dit niet? Beide opties zijn niet wenselijk. Archipel heeft een vijfstappenplan ontwikkeld om op een goede manier te handelen bij afweergedrag van cliënten.

Wat is afweergedrag?

Afweergedrag is elk gedrag van de cliënt dat het geven van goede mondzorg bemoeilijkt of verhindert. Oorzaken van afweergedrag bij mondzorg kunnen divers zijn en liggen bij de cliënt of de zorgmedewerker. Zo kan de cliënt bijvoorbeeld angstig zijn, pijn in de mond hebben of niet snappen wat de bedoeling is. Ook kan afweergedrag een reactie zijn op het handelen van de zorgverlener. De zorgverlener is bijvoorbeeld ongeduldig of staat verkeerd voor- of achter de cliënt.

Meer weten