Aafje start met obesitas zorgprogramma

In Nederland kampen steeds meer mensen met obesitas. Ook ouderen. Dit brengt een specifieke zorgbehoefte met zich mee. Maar er zijn maar weinig plaatsen waar oudere mensen met (extreem) overgewicht terecht kunnen. Aafje wilt iedereen zorg bieden die zorg nodig heeft, ongeacht gewicht.

Deze specifieke zorg kan en wil Aafje bieden in het pas gerenoveerde verpleeghuis De Vijf Havens. De Vijf Havens is daarmee het tweede verpleeghuis in Nederland dat deze zorg biedt. Eind november is de eerste klant met obesitas opgenomen.

Het zorgprogramma

Het zorgprogramma is opgesteld in samen met het Franciscus Gasthuis, Maasstad ziekenhuis en het Erasmus Medisch Centrum. Het biedt herstel-, revalidatie- en verpleeghuiszorg voor ouderen met obesitas, waardoor zij minder lang en niet onnodig in het ziekenhuis hoeven te blijven. Het doel van het zorgprogramma is het welbevinden en de zelfredzaamheid te bevorderen om weer naar huis te kunnen of naar een andere (voorkeurs) locatie te verhuizen. Het zorgteam heeft zich de afgelopen maanden intensief voorbereid om deze doelgroep goede zorg te kunnen bieden. Samen met het expertiseteam zijn de juiste hulpmiddelen in kaart gebracht, deze worden steeds aangepast op de persoonlijke situatie van de klant. Klanten kunnen naar De Vijf Havens worden doorverwezen door ziekenhuizen.

Expertiseteam

Het expertiseteam bestaat uit verschillende zorgprofessionals die hun expertise rondom obesitas continu uitbreiden en beschikbaar stellen, zoals een ergotherapeut, fysiotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, diëtist, wondverpleegkundige, obesitasverpleegkundige en een wijkverpleegkundige. Zij zijn voor Aafje collega’s beschikbaar om te helpen en adviseren bij de zorg voor mensen met obesitas. Denk hierbij aan het gebruik van specifieke materialen en hulpmiddelen maar ook over het bespreekbaar maken van vooroordelen. Niet alleen bij collega’s, maar ook bij bewoners en mantelzorgers.

Lees het hele artikel op: aafje.nl

Meer weten


Geplaatst op: 9 januari 2020
Laatst gewijzigd op: 9 januari 2020