NZa: zorgkantoren moeten kwaliteitsgelden gerichter inzetten

Geplaatst op: 13 november 2020
Laatst gewijzigd op: 13 november 2020

Eind 2021 moeten alle verpleeghuizen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voldoen. Om verpleeghuizen te ondersteunen bij het werken aan kwaliteitsverbetering, kunnen de zorgkantoren in totaal voor maximaal € 1,45 miljard aan kwaliteitsgelden toekennen aan de verpleeghuizen. Daarvoor hebben zorgkantoren wel inzicht nodig in de kwaliteit en moeten zij de dialoog aangaan met de verpleeghuizen over verdere kwaliteitsverbetering. Zorgkantoren zijn hierin goed op weg, blijkt uit het rapport ‘Sturing op kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg door zorgkantoren‘ van de NZa. Wel moeten zorgkantoren nog specifieker gaan kijken bij welke verpleeghuizen de kwaliteitsgelden het meest nodig zijn en dus het maximale resultaat kunnen bereiken.

Dialoog kwaliteitsverbetering

Wat goed gaat volgens de NZa is het verzamelen van kwaliteitsinformatie over verpleeghuizen door de zorgkantoren en deze in een dialoog met de verpleeghuizen inbrengen voor het bespreken van kwaliteitsverbetering. Ook constateert de NZa dat zorgkantoren gestimuleerd hebben dat er meer personeel kwam in de verpleeghuizen. De zorgkantoren hebben kortom de randvoorwaarden voor de kwaliteitssturing behoorlijk op orde. Maar, zo stelt de NZa, ‘actieve sturing op uitkomsten (kwaliteitsverbetering) hebben wij nog onvoldoende gezien’.

2021 laatste jaar kwaliteitsgelden

Voor de periode 2019-2021 zijn zorgkantoren verantwoordelijk voor de toekenning van kwaliteitsgelden aan verpleeghuizen. 2021 is het laatste jaar dat deze kwaliteitsgelden apart worden toegekend.

NZa-rapport kwaliteitsgelden

De NZa stelt in haar rapport: ‘We roepen zorgkantoren op om dit jaar extra goed te kijken bij welke zorgaanbieders verbetering van de kwaliteit van zorg het meest nodig is en op welke manier dat bereikt kan worden. We wijzen ze daarbij op het risico dat als ze geen onderscheid maken tussen verpleeghuizen, deze middelen mogelijk niet maximaal hun doel bereiken: betere kwaliteit voor alle cliënten.’

Extra kosten Corona

Het kwaliteitsbudget kan er ook aan bijdragen om in tijden van Corona volgens de standaarden van het kwaliteitskader goede zorg te blijven leveren aan bewoners. In 2020 kan het kwaliteitsbudget dan ook ingezet worden om extra kosten in verband met de corona-uitbraak te vergoeden, bijvoorbeeld voor de inhuur van extra personeel.

Bron: NZa

Werken aan kwaliteitsverbetering

Wil jij weten of jouw locatie voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? Geef jouw verpleeghuis dan op voor Waardigheid en trots op locatie. Zelf werken aan kwaliteitsverbetering?Maak gebruik van de tools van de Kennisbank kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg.

Meer weten