De Jonge looft zorgmedewerkers om liefdevolle zorg ondanks corona

Geplaatst op: 17 april 2020
Laatst gewijzigd op: 20 april 2020

Op woensdag 15 april heeft minister De Jonge opnieuw de Tweede Kamer geïnformeerd met een brief over de ontwikkelingen in de corona-crisis. ‘Op veel plaatsen wordt keihard gewerkt om deze pandemie te bestrijden en kwetsbare mensen te beschermen. Elke dag zie ik opnieuw hoe zorgmedewerkers toegewijd liefdevolle zorg blijven bieden ondanks de noodzakelijke corona-maatregelen.’

De Jonge spreekt zijn brede waardering uit voor de sector: ‘Dankzij de inspanningen van velen is het gelukt om de capaciteit op de intensive care (IC) meer dan te verdubbelen, de testcapaciteit uit te breiden, cohortafdelingen in te richten en zorghotels op te zetten. Ook in instellingen waar kwetsbare mensen wonen – zoals ouderen of mensen met een beperking – worden enorme krachtinspanningen gevraagd. Zorgprofessionals leveren ongekende prestaties.’

Liefdevolle zorg

‘De zorgmedewerkers die dag en nacht klaar staan voor de bewoners verdienen alle waardering voor hun werk in deze moeilijke en psychisch belastende omstandigheden. In de verpleeghuizen zijn allerlei initiatieven ontwikkeld om bewoners in contact te brengen met hun naasten.’

In een aparte bijlage bij de brief geeft De Jonge een overzicht van een aantal voorbeelden van liefdevolle zorg in verpleeghuizen.

Uitgangspunten corona-aanpak

Bij de aanpak van de strijd tegen het corona-virus worden de volgende concrete uitgangspunten gehanteerd:

  • beperken fysieke en sociale contacten ter bescherming van kwetsbare mensen;
  • zorgcontinuïteit en voldoende opvang van kwetsbare mensen;
  • maatregelen voor personeel en kwetsbare mensen;
  • sociale initiatieven stimuleren: omzien naar elkaar.

Overzicht maatregelen

De Jonge geeft vervolgens een overzicht van de maatregelen die nu van toepassing zijn op de verpleeghuiszorg:

  • Algemene hygiëne maatregelen volgens de richtlijnen van het RIVM.
  • Bezoekregeling: wij hebben moeten besluiten dat de bewoners vooralsnog geen bezoek mogen ontvangen. In de laatste (palliatieve) fase is het wel mogelijk om afscheid te nemen en er is een uitzondering opgenomen voor vrijwilligers die structureel helpen in verpleeghuizen. Lees: Geen bezoek in verpleeghuis ter bescherming tegen coronavirus
  • Testbeleid: de verpleeghuizen sluiten aan bij het algemene beleid. Het testbeleid voor medewerkers is vanaf 6 april verruimd en medewerkers met klachten en direct patiëntencontact kunnen zich melden. Ook is het testbeleid voor bewoners verruimd. In de richtlijn van Verenso geldt nu als uitgangspunt dat iedere patiënt met een verdenking wordt getest, ook na 1 à 2 positief geteste bewoners per afdeling, unit, of woongroep om de behandeling en bescherming daarop zo goed af te stemmen. Lees het inzet en testbeleid op rivm.nl
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen: in het nieuwe verdeelmodel is het uitgangspunt dat bij gelijke handelingen en risico’s gelijke bescherming nodig is. Ook zorgmedewerkers in verpleeghuizen moeten veilig hun werk kunnen doen met de juiste beschermingsmiddelen. Lees: Meer mondkapjes voor verpleeghuiszorg
  • Verpleging van COVID-19 patiënten (volgens het behandeladvies van Verenso): bewoners bij wie de ziekte is geconstateerd, of van wie de artsen vermoeden dat zij de ziekte hebben, worden geïsoleerd verpleegd. Dit gebeurt op een 1-persoonskamer of afhankelijk van de situatie via cohortverpleging. Het OMT adviseert voorts dat medewerkers bij voorkeur niet op verschillende locaties dienen te werken om zo het risico op overdracht te verminderen. Lees: Coronavirus: (Behandel)advies voor specialisten ouderengeneeskunde (SO’s)
  • Er is extra capaciteit buiten het ziekenhuis georganiseerd in de regio. Lees: Corona-zorg: verpleeghuizen ontlasten ziekenhuizen en bekijk het Draaiboek: grootschalige noodopvang rond corona

Zicht op ontwikkelingen

Ook beschrijft minister De Jonge hoe er zicht wordt gehouden op de ontwikkelingen. ‘Het aantal bevestigde besmettingen van COVID-19 worden in de verpleeghuizen door de specialisten ouderengeneeskunde geregistreerd. De specialisten ouderengeneeskunde en de medisch microbiologische labs melden een besmetting bij de GGD. De GGD geeft de cijfers door aan het RIVM.’

‘Naast de cijfers van het RIVM biedt informatie uit de Elektronische Patiënt Dossiers (EPD’s) inzicht in het aantal verdenkingen van een COVID-19-besmetting in een verpleeghuis.’

Meer weten