Kleding krijgt een tweede leven bij Interzorg

Geplaatst op: 26 april 2022
Laatst gewijzigd op: 26 april 2022

Interzorg wil een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de zorgsector en andere zorginstellingen inspireren tot nieuwe maatschappelijk verantwoorde initiatieven. Eén van deze nieuwe initiatieven is het inzamelen van kleding en textiel in al hun locaties. Hiervoor werkt Interzorg samen met Het Goed. Een keten van 28 kringloopwarenhuizen in Nederland, dat textiel en huisraad inzamelt voor een tweede leven of hergebruik.

20 april t/m 27 april … Week van Tweedehands Textiel (WvTT)
Noteer deze week in je agenda en besteed extra aandacht aan tweedehands textiel: om aan te schaffen of te doneren. Belangrijk, want de textielindustrie is na de olie-industrie de meest vervuilende industrie. Textielhergebruik scheelt een boel grondstoffen en ook kilo’s gifstof.

Minder afval produceren

Ook binnen de zorgsector wordt er nog steeds veel afval geproduceerd. Daarom is het van belang om extra stappen te zetten op weg naar verduurzaming. Het steeds beter scheiden van het restafval, maar ook hergebruik en het recyclen van bepaalde soorten afval tot grondstoffen voor nieuwe producten, dragen daaraan bij. Het Goed heeft hiervoor in alle locaties van Interzorg speciale containers geplaatst voor het verzamelen van onder andere kleding, lakens, schoenen en overig textiel.

Tweede leven of recycling

Eva Koerselman, programmamanager MVO van Interzorg, is blij met de samenwerking. ‘Alle ingeleverde kleding, schoenen en kledingaccessoires die nog goed zijn worden in de winkels van Het Goed verkocht. Mocht kleding niet meer draagbaar zijn, dan worden die materialen gerecycled. Van versleten of gescheurde kleding kunnen bijvoorbeeld poetslappen, isolatiemateriaal, maar ook tassen worden gemaakt. Zo werken ze vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen toe naar het reduceren van afvalstromen en het waar mogelijk duurzaam verwerken ervan.’

Terugdringen CO2-uitstoot

Zowel Interzorg als Het Goed zijn trots op hun samenwerking, omdat die bijdraagt aan het in stand houden van het milieu. De productie van textiel is namelijk goed voor tien procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Door deze gezamenlijke stap te nemen werken zowel Interzorg als Het Goed mee aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Het Goed: geef gebruikte spullen een tweede leven

De missie van Het Goed is werk maken door hergebruik. Dit bereiken ze door gebruikte spullen een tweede leven te geven. Alle gebruikte spullen die dagelijks bij de kringloopwarenhuizen binnenkomen, sorteren ze zorgvuldig. Het gaat om producten als kleding, dekens, schoenen, huisraad, meubels, fietsen, speelgoed, boeken en elektronica.

Bron: Interzorg.nl

Meer weten