King Arthur en De Lange Wei betrokken bij ontwikkelen Waardigheid en trots op locatie

Geplaatst op: 25 september 2018
Laatst gewijzigd op: 10 maart 2021

In januari 2019 start het programma Waardigheid en trots op locatie (WOL). In voorbereiding op het programma zijn King Arthur en de Lange Wei betrokken bij het ontwikkelen van de scan. Daarmee krijgen locaties inzicht in hoe ze ervoor staan op de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hieronder vertellen Marjolein Elferink en Agnes von Wasserthal waarom hun organisatie zich heeft aangemeld voor de ontwikkelgroep.

Aansluiten bij de praktijk

Marjolein Elferink, kwaliteitsmedewerker van de King Arthur Groep: ‘Het is af en toe een worsteling met de vele eisen van de buitenwereld om aan te sluiten op de praktijk, om blijvend te leren en ontwikkelen. Want de zorg gaat elke dag gewoon door. De scan die gebaseerd is op het Kwaliteitskader lijkt ons goed aan te sluiten bij de praktijk. Bovendien kunnen we onszelf monitoren.’ De King Arthur Groep gaat de uitkomsten van de scan vooral gebruiken om te toetsen aan de uitkomsten van het IGJ-bezoek dat ze recent hebben gehad.

Foto maken en herhalen

Agnes von Wasserthal is beleidsadviseur kwaliteit bij De Lange Wei, die met twee locaties meedoet aan de Ontwikkelgroep. ‘Ons sprak het vooral aan dat je met de scan een foto maakt van hoe de kwaliteit van zorg er voor staat. En dat je de scan kunt herhalen, zodat je inzicht krijgt of het klopt waar je samen met je collega’s aan werkt.’ De lange Wei wil de uitkomsten gebruiken voor het kwaliteitsplan.

Het vervolg

Naar verwachting hebben de twee organisaties medio oktober de scan afgerond en ligt er een advies. Daarna volgt een plan van aanpak over de vervolgstappen die de organisaties gaan oppakken met eventuele ondersteuning van WOL. In oktober start de gebruikersgroep, met ongeveer 35 organisaties/ locaties, om de scan te toetsen (en daarna eventuele ondersteuning op maat te krijgen bij de ontwikkelpunten). Zodat er in januari 2019 een ondersteuningsprogramma is dat aansluit op de behoefte van zorgprofessionals.

Over de scan

De scan bestaat uit een vragenlijst voor medewerkers van de locatie/organisatie. Onderdeel van de scan is ook een documentenanalyse van onder andere de kwaliteitsplannen en kwaliteitsverslagen. Dit geheel wordt geanalyseerd. In een gesprek met verschillende personen binnen de locatie/organisatie wordt die analyse aangescherpt en worden zowel de sterke als de ontwikkelpunten helder. Hieruit volgt een advies inclusief verbetersuggesties. Bij de realisatie van de verbeterpunten kunnen ze ondersteuning krijgen vanuit WOL. In totaal duurt een Scan Kwaliteitskader verpleeghuiszorg ongeveer 6 weken.

Thuis in het verpleeghuis

Waardigheid en trots op locatie (WOL) is onderdeel van het plan Thuis in het Verpleeghuis dat minister Hugo de Jonge in april 2018 presenteerde. Het  programma ondersteunt zorgaanbieders en locaties van verpleeghuizen  om goede en liefdevolle zorg te bieden aan cliënten. Zorg die voldoet aan de criteria van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De ondersteuning bestaat uit verschillende manieren waarmee zorgaanbieders hun kwaliteit van zorg kunnen toetsen en verbeteren. De opbrengsten van de ondersteuning kan informatie zijn voor het kwaliteitsplan of een verbeterplan van een verpleeghuis.

Meer weten