KiesBeter – meer inzicht in kwaliteit verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 1 februari 2017
Laatst gewijzigd op: 1 april 2019

Informatie over de veiligheid in verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties die verpleegzorg leveren, is openbaar. Vanaf 31 januari is de informatie onder andere te vinden via de website www.kiesbeter.nl van Zorginstituut Nederland. Dit is het resultaat van de gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. Het is een belangrijke eerste stap naar meer inzicht in de kwaliteit van verpleeghuiszorg.

Basisveiligheid verpleeghuizen openbaar

Bij de basisveiligheid gaat het onder andere om vrijheidsbeperkende maatregelen, veiligheid van hulpmiddelen, mondzorg, infectiepreventie en brandveiligheid. Verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden, hebben hun basisveiligheid over 2015 zelf in kaart gebracht. Dit hebben ze gedaan aan de hand van een vragenlijst. De antwoorden maken ze openbaar en zijn te vinden op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Voor het publiek wordt deze informatie toegankelijk gemaakt op kiesBeter.nl via een link naar de antwoorden van de betreffende zorgorganisatie.

Vanaf 1 juli 2017 wordt de informatie over basisveiligheid aangevuld met nieuwe kwaliteitsgegevens over 2016. Informatie over de basisveiligheid komt ook beschikbaar via Zorgkaart Nederland. Daar worden de gegevens aangevuld met klantervaringen van bewoners en hun naasten.

Nog niet alles openbaar

Een deel van de zorgorganisatie is vrijgesteld van aanleverplicht. In het kader van Waardigheid en Trots werken zij met goedkeuring van het ministerie van VWS en de IGZ aan andere manieren om informatie aan te leveren over de kwaliteit en veiligheid van geleverde zorg. Ondanks de vrijstelling heeft een deel van deze organisaties er toch voor gekozen om de vragenlijst in te vullen. Dus zijn hun antwoorden ook via Zorgkaart Nederland en KiesBeter te vinden.

Een aantal zorgorganisatiesheeft  geen toestemming gegeven om hun gegevens openbaar te maken. Dit wil niet per se zeggen dat hun veiligheid niet op orde is.

Meer kwaliteitsgegevens op komst

De komende jaren komt steeds meer informatie over de kwaliteit van verpleeghuiszorg beschikbaar. Op 13 januari is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Het Kwaliteitskader stimuleert organisaties in de verpleegzorg om te verbeteren door van elkaar te leren, ook op het gebied van kwaliteitsinformatie. Deze informatie geeft inzicht in de kwaliteit van zorg. Waarderingen van cliënten en naasten en gegevens over basisveiligheid zijn belangrijke onderdelen van kwaliteit.

Meer weten over KiesBeter