Karlijn Kwint (Vilans): Kennis beschikbaar maken in de taal van de zorgpraktijk

Geplaatst op: 11 september 2019
Laatst gewijzigd op: 11 september 2019

In het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg (KIA) wordt gewerkt aan het dichter bij elkaar brengen van praktijk en wetenschap in de langdurige zorg. Het programma is opgedeeld in drie deelprojecten: kennisvragen ophalen, informatie op maat, en het verstevigen en uitbouwen van de kennisgemeenschap. Programmamanager Karlijn Kwint (Vilans) vertelt wat er binnen het programma gebeurt om enerzijds relevante kennis te ontwikkelen en anderzijds kennis in de praktijk te laten landen.

‘De academische netwerken in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg deden al jaren onderzoek naar vragen die leven in de praktijk. Voor financiering was men echter aangewezen op subsidies en andere tijdelijke inkomsten in plaats van structurele financiering. Dat maakte het borgen van dit soort onderzoek lastig. Het ministerie van VWS besloot daarom om  structurele financiering te bieden aan de academische werkplaatsen.’

‘Vilans werd gevraagd het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg te starten in samenwerking met de academische netwerken. Het doel is om een onderzoeksagenda op stellen gebaseerd op vragen uit de praktijk en die aan te bieden aan ZonMw om onderzoek te programmeren. Daarnaast hebben we de opdracht om de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek te verspreiden in taal en vorm die aansluit bij medewerkers in de zorg. ’

Kennis uit de praktijk

Kennisvragen worden op verschillende manieren opgehaald in de praktijk. ‘Het team van Vilans-collega Marjolein Herps is daar volop mee bezig,’ vertelt Kwint. ‘Ze staan op beurzen en congressen, organiseren multidisciplinaire expertpanels met diverse zorgprofessionals en bouwen zelfs aan een app waarmee mensen hun vragen kunnen indienen. Vragen waar nog geen wetenschappelijk antwoord op is worden op de kennisagenda gezet.’

Informatie op maat

En de vragen waar al wel een antwoord op blijkt? ‘Die antwoorden moeten toegankelijk worden gemaakt. Dat is de essentie van het deelproject Informatie op maat,’ zegt Kwint. Dat klinkt als de core business van Vilans, maar het uitgangspunt is anders. ‘We gaan van zoekplaats naar vindplaats. Dat betekent dat we onze systemen en kennispleinen (zoals zorgvoorbeter.nl en waardigheidentrots.nl) onder de loep nemen om te kijken hoe kennis die jij als bezoeker nodig hebt, nog beter te vinden is. Zo experimenteren we bijvoorbeeld met de inzet van chatbots en tools die artikelen op maat aanbieden. Met alle kennispleinen beschikken we over een grote bak met informatie. Maar niet alles is voor iedereen even relevant. Daarom zetten we nog meer in op meedenken met de gebruiker en hen informatie op maat aanbieden.’

Lees het volledige interview op kennisinfrastructuurlangdurigezorg.nl

Meer weten