Minister Helder: Integrale Vergelijking verpleeghuiszorg houdt op

Geplaatst op: 15 februari 2022
Laatst gewijzigd op: 25 mei 2023

In haar kamerbrief van 7 februari 2022 licht minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, de keuze van de coalitie toe om niet verder te gaan met de Integrale Vergelijking verpleeghuiszorg.

Wat is de Integrale Vergelijking?

Sinds 2019 werkte de NZa aan een nieuwe bekostiging voor de verpleeghuiszorg, de Integrale Vergelijking (IV). Zij gebruikten hiervoor een benchmark, die prestaties van verpleeghuisinstellingen vergeleek met een best presterende instelling. Hiermee wilde de NZa bereiken dat de tarieven voor alle zorgaanbieders hoog genoeg zijn om zorg te leveren volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Maar niet te hoog, zodat de verpleeghuiszorg toegankelijk en betaalbaar blijft. Passende tarieven dus. Door inzicht in de verschillen tussen zorgaanbieders te geven, ondersteunden ze het leren en verbeteren dat in de sector centraal staat.

Inzichten uit doorontwikkeling meenemen

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport

De minister schrijft in de kamerbrief dat in het coalitieakkoord de keuze is gemaakt om de IV verpleeghuiszorg niet door te laten gaan en in te zetten op andere maatregelen. Ze licht toe: ‘Tijdens de doorontwikkeling van de IV is onder andere gewerkt aan het verbeteren van het onderdeel datakwaliteit van de gegevens en inperking van administratieve lasten. Ook is er gewerkt aan het ontwikkelen van handvatten ten behoeve van het leren en verbeteren door zorgaanbieders en de dialooggesprekken hierover tussen zorgaanbieders en zorgkantoren. Inzichten uit deze doorontwikkeling kunnen ook zonder integrale vergelijking worden toegepast.’

Conny Helder – foto: Martijn Beekman

Houdbaar en doelmatig

‘Zoals aangegeven is in het coalitieakkoord ingezet op andere maatregelen om de houdbaarheid en doelmatigheid van de ouderenzorg binnen de Wlz te bevorderen’, schrijft de minister. Het gaat hierbij om:

  • het inzetten op het scheiden van wonen en zorg,
  • het overhevelen van behandeling van de Wlz naar de Zvw,
  • het verplicht meerjarig contracteren met budgetafspraken gecombineerd met een meerjarige contracteerruimte,
  • het doorontwikkelen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Toegankelijke en betaalbare ouderenzorg

De komende tijd wil de minister met de NZa en andere partijen in het veld het gesprek aangaan hoe deze maatregelen verder vorm kunnen krijgen. Daarbij wil zij ze in een breder perspectief plaatsen om kwalitatief goede ouderenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Bron: rijksoverheid.nl

Meer weten