IGZ houdt toezicht op nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Geplaatst op: 5 januari 2016
Laatst gewijzigd op: 6 mei 2019

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt met ingang van 1 januari 2016 toezicht op de naleving van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zowel de cliënten als de inspectie hebben met de nieuwe wet meer mogelijkheden om de zorgaanbieder te stimuleren tot het leveren van goede zorg.

Belangrijkste wijzigingen in de Wkkgz

  • Ook alternatieve zorg en cosmetische sector onder Wkkgz
  • Uitbreiding meldplicht voor zorgverleners
  • Arbeidsverleden nieuwe zorgmedewerker controleren (vergewisplicht)

Ook wordt de positie van de cliënt in de klachten en geschillenbehandeling steviger. Dit gebeurt op verschillende terreinen, onder andere door de laagdrempelige klachten- en geschillenregeling.

Verplichtingen zorgaanbieders

Doel van de nieuwe wet is goede zorg en openheid over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg. En een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening. Hiervoor moeten zorgaanbieders een aantal dingen regelen.

De belangrijkste verplichtingen per 2016 zijn:

  • Systeem voor veilig melden van incidenten
  • Controleren functioneren zorgverlener voor indiensttreding
  • Meldplicht bij Inspectie voor de Gezondheidszorg
  • Extra informatieplicht

De belangrijkste verplichtingen per 2017 zijn:

  • Klachtenfunctionaris
  • Geschilleninstantie
  • Overeenkomsten

Meer weten