IGJ publiceert uitgangspunten inzet wel en niet gevaccineerd zorgpersoneel

Geplaatst op: 21 september 2021
Laatst gewijzigd op: 21 september 2021

‘Niemand is verplicht zich te laten vaccineren, maar zorgverleners die goede en veilige zorg willen verlenen doen er goed aan voor vaccinatie te kiezen.’ Dit schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een onlangs gepubliceerde factsheet ‘De inzet van wel en niet gevaccineerd personeel in de zorg – dilemma’s en uitgangspunten’ (pdf). Voor zorgaanbieders is het van belang om te weten of hun werknemers zijn gevaccineerd. Vragen naar de vaccinatiestatus mag, antwoorden daarop hoeft niet en vastleggen mag ook niet.

Inzicht in vaccinatiegraad zorgmedewerkers

Zorgaanbieders willen graag inzicht in de vaccinatiegraad van hun medewerkers. Enerzijds omdat zij verantwoordelijk zijn voor het leveren van zo veilig mogelijke zorg aan hun cliënten. En anderzijds omdat zij ook verantwoordelijk zijn voor het bieden van een veilige werkomgeving aan hun werknemers. Maar, hoe komen ze aan dat inzicht en wat mag wel en wat mag niet?

Zorgaanbieders mogen als werkgever zijnde wél aan hun werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn. Maar ze mogen dit niet registreren. De zorgmedewerkers zijn echter niet verplicht om antwoord te geven. Alleen bedrijfsartsen in de zorg mogen vaccinaties van individuele werknemers registreren, maar zij hebben beroepsgeheim. Alleen met toestemming mogen bedrijfsartsen individuele vaccinaties doorgeven aan de werkgever.

Op organisatieniveau mogen bedrijfsartsen de uiteindelijke vaccinatiegraad melden aan de werkgever, zodat op organisatieniveau maatregelen genomen kunnen worden voor veilige zorgverlening en veilige arbeidsomstandigheden. Ook mogen zorgaanbieders hun werknemers wel stimuleren zich te laten vaccineren, maar dwang (direct of indirect) mag niet.

Verwachtingen IGJ

Wat verwacht de IGJ van zorgaanbieders? Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij zich inspannen om de zorg aan hun cliënten zo goed en veilig mogelijk te verlenen. Dit betekent onder meer dat:

  • Het personeel voldoende is geïnformeerd over de voordelen van vaccinatie voor de veiligheid van de zorg.
  • De zorgaanbieder hiervoor een open gesprek voert met medewerkers, waardoor hij op individueel niveau zicht kan krijgen op de vaccinatiestatus.
  • De bedrijfsarts inventariseert de vaccinatiegraad op organisatieniveau.
  • De zorgaanbieder maakt op basis van deze gegevens een risico afweging ten aanzien van besmetting van cliënten door personeel.
  • De zorgaanbieder stelt beleid op ten aanzien van de inzet van niet-gevaccineerde medewerkers en neemt maatregelen afgestemd op de (geschatte) vaccinatiegraad. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn het preventief dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en/of preventief testen.
  • De zorgaanbieder communiceert duidelijk over dit beleid.

Ook ten aanzien van de zorgmedewerkers zelf heeft de IGJ haar verwachtingen beschreven in de factsheet. Onder andere dat zij hun professionele verantwoordelijkheid nemen voor het bieden van goede en veilige zorg. En dat wanneer een zorgverlener niet gevaccineerd is, deze zorgverlener aanvullende maatregelen neemt om goede en veilige zorg te verlenen.

Bron: IGJ

Meer weten