Geen bezoek in verpleeghuis ter bescherming tegen coronavirus

Geplaatst op: 19 maart 2020
Laatst gewijzigd op: 8 november 2021

Om de bewoners en het verplegende personeel beter te beschermen tegen het coronavirus, mag er vanaf 20 maart 2020 géén bezoek meer worden ontvangen binnen de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Een ingrijpend besluit van het kabinet. ‘Dit raakt iedereen’. Zo stelt minister Hugo de Jonge tijdens een persconferentie die hij op 19 maart hield samen met premier Rutte.

De Jonge: ‘De maatregelen die we moeten nemen zijn verstrekkend en hebben veel verdrietige gevolgen. Juist omdat deze ouderen zich vaak al alleen voelen. We hebben dit besluit dan ook niet licht genomen. Maar we moeten de mensen die ons lief zijn beschermen. Dat doen we door ons gezonde verstand te gebruiken, en de maatregelen met een warm hart uit te voeren.’

Beeldbellen

Bewoners van verpleeghuizen behoren tot de zogeheten hoogrisicogroepen. Mede daarom hebben verschillende verpleeghuizen de deuren de afgelopen dagen al op slot gedaan, vooruitlopend op de maatregel. Voor bewoners die stervende zijn wordt wel een uitzondering gemaakt op de maatregel. 

De Jonge hoopt dat er creativiteit wordt ingezet om manieren te vinden om wel met elkaar te communiceren, bijvoorbeeld via beeldbellen. In een aantal verpleeghuizen loopt al een ‘tabletzuster’ rond die elke dag een rondje langs de bewoners doet met de tablet om ze te helpen met videobellen.

De Jonge: ‘Juist in deze fase van ongerustheid en zorgen is het directe contact van mens tot mens erg belangrijk voor iedereen. Ik doe dan ook een beroep op organisaties en hun medewerkers om er alles aan te doen om bewoners en naasten op andere manieren in contact te laten blijven en daarvoor creatieve en innovatieve mogelijkheden te zoeken en te benutten om het verblijf van de bewoners zo aangenaam, comfortabel en veilig mogelijk te maken.’

Lees meer over manieren tegen eenzaamheid in het verpleeghuis tijdens de coronacrisis

Kamerbrief

In een brief die De Jonge diezelfde avond aan de Tweede Kamer stuurde geeft hij een nadere uitleg bij het kabinetsbesluit. ‘De praktijk in Noord-Brabant en Limburg heeft uitgewezen dat een beperking van het bezoek aan verpleeghuizen noodzakelijk was om het groeiend aantal besmettingen in te dammen. Verenso is tot het advies gekomen dat dit landelijk nodig is in het belang van de veiligheid van bewoners en medewerkers. De ministeriële commissie crisisbeheersing (MCCB) heeft daarom vandaag het besluit genomen om alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg preventief te sluiten voor bezoek en voor alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg.’

Vrijwilligers

Als het gaat om de inzet van vrijwilligers in het verpleeghuis, schrijft De Jonge het volgende in zijn brief: ‘Vrijwilligers zijn onmisbaar in de intramurale zorg, tegelijkertijd behoren zij vaak ook tot de kwetsbare doelgroep. Instellingen kunnen er daarom voor kiezen om structurele vrijwilligers (individuele vrijwilligers die structureel praktische steun bieden), toe te blijven laten, mits zij zelf niet tot de kwetsbare doelgroep horen, er geen verdenking van besmetting is op de locatie en zij zelf geen klachten hebben zoals beschreven door het RIVM.’

Maatschappelijke initiatieven

Tot slot ziet De Jonge ook een hele positieve beweging: ‘Op lokaal niveau zijn ontzettend veel organisaties en particulieren actief die een steentje bij willen dragen om – juist nu – extra aandacht te geven aan mensen in een verpleeghuis. Er zijn talloze mooie initiatieven opgezet om kaarten of brieven te zenden aan ouderen of mensen met een zwakke gezondheid of een mooie tekening te maken en die af te leveren. Kleine gebaren die grote individuele impact kunnen hebben.’

Meer weten